dijous, 9 de maig del 2013

Amb la seguretat de les persones no es juga!


Aquesta és la resposta que fa dos mesos, en el Ple ordinari de l’Ajuntament de Tortosa del mes de març, ens va donar l'Alcalde quan el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa li vàrem fer el prec perquè el govern municipal atengués el compliment de la normativa pel que fa a les baranes escalables de les grades i de les escales del nou equipament esportiu del Pavelló del Temple.
Tal com s’ha informat en la corresponent Comissió Informativa de Territori, tot indica que, després dels corresponents informes preceptius, el nostre Grup Municipal té raó, ja que l’equipament no compleix amb la normativa vigent, tant pel que fa a la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació en Equipaments de pública concurrència, com pel que fa a la normativa d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
És per aquest motiu, que en el darrer Ple ordinari, aquest passat 6 de maig, després de dos mesos sense que s’hagi resolt el problema, des del nostre grup hem demanat al govern municipal que se solucioni ràpidament la situació, tant pel que fa a les baranes de les escales d’accés a les grades, com les mateixes baranes de les grades, donat que l’equipament continua funcionant en la pràctica de l’esport.
Certament es continua desenvolupant l’activitat normal del pavelló i no s’ha pres cap tipus de mesura provisional, mantenint l’incompliment de les normatives obligatòries i mantenint el risc que comporten aquest tipus de baranes.
És per això que hem demanat que, mentre no s’apliquin les corresponents mesures correctores, es busqui una solució provisional, abans d'haver de clausurar l’equipament del Pavelló del Temple per manca de seguretat de les persones, amb el corresponent perjudici per a la pràctica de l’esport dels tortosins i de les tortosines.
Creiem que, un cop detectada la irregularitat, i detectat el problema no és de rebut que el govern municipal estigui dos mesos sense prendre cap mesura ni definitiva ni provisional, buscant com sempre a qui culpabilitzar, perquè tal con diu l‘alcalde, amb la seguretat de les persones no es juga!