dijous, 27 de juliol del 2017

La reforma del pont de l’Estat no compleix amb el Codi d’Accessibilitat

El PSC respon al comunicat de l’Ajuntament argumentant els incompliments de la normativa d’accessibilitat

Després de la roda de premsa del grup municipal del PSC de Tortosa en que es va denunciar que les obres del pont de l’Estat no compleixen amb la normativa d’accessibilitat, i a la vista del comunicat emès per l’Ajuntament de Tortosa al respecte, el grup socialista es manifesta tot responent als dos punts de dit comunicat.
1. Pel que fa als pendents, segons els plànols del projecte als que hem pogut accedir, a escala 1:500 i 1:400, i que ni estan acotats ni indiquen les pendents de les rampes, com hauria de ser preceptiu, així com al que hi ha construït, que la rampa del carrer Pintor Gimeno salva una longitud d’entre 60 i 61 m i una alçada d’entre 5,90 i 6,10 m, el que dóna una pendent d’entre el 9,80% i el 10,05%, que superen el 8%, que és el màxim permès pel Codi d’Accessibilitat, tot i que es recomana el 6% màxim.Pel que fa a l’altra rampa, encara per construir, aquesta salva una longitud d’entre 55 i 56 m i una alçada d’entre 4,90 i 5,10 m, amb el que el pendent estaria entre 8,90% i el 9,10%, superant de nou el màxim del 8% permès per la normativa.

Aquests percentatges es poden comprovar topogràficament in situ, però el que està clar és que, a banda del % de pendent, la normativa que recull el decret 135/1994 per a les rampes, estableix que la llargada màxima de cada tram ha de ser com a màxim de 20 m i que entre trams ha d’haver un replà intermedi de 1,50 m com a mínim. Actualment la rampa fa més de 60 m i no disposa de cap replà intermedi amb el que supera tres vegades el màxim permès, i la que està per fer fa més de 55 m i, segons els plànols, tampoc preveuen cap replà intermedi.

D’altra banda, la normativa també estableix que les rampes han de disposar de baranes als dos costats, amb passamans a una alçada d’entre 0,90 i 0,95 m de disseny anatòmic que permeti adaptar la mà amb una secció equivalent a un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre.Per tant, queda demostrat que l’actual rampa, no dona compliment al Codi d’Accessibilitat, del que s’adjunta l’apartat destinat a les rampes.

2. Pel que fa a les al·legacions al projecte, el grup municipal del PSC confia amb els tècnics redactors del projecte i amb la revisió del mateix feta per l’Ajuntament i entén que aquest ha de vetllar pel compliment de la normativa, per tant enteníem que les rampes complien amb els requisits mínims d’accessibilitat. Ha estat ara, en el moment de veure la realitat de l’obra i els incidents ocorreguts amb alguns vianants, en què s’ha posat de manifest aquest incompliment.

Cal recordar, a més, que aquestes obres s’estan fent a l’espera de la presentació d’un projecte modificat que encara no ha estat presentat i que podria haver recollit la solució a aquest incompliment.

En definitiva, estem novament davant d’un govern estancat en la deixadesa, que lluny d’assumir les seves errades sempre dóna les culpes a l’oposició i que no és capaç d’acceptar que aquestes obres s’han realitzat amb una mala execució, que no donen compliment a les normatives, que no han resolt altres problemes de seguretat com la incorporació de ciclistes i vehicles al pont a la pujada en sentit Ferreries i que continuen ocasionant caigudes i incidents entre els vianants. Per tant reiterem que aquest no és un pont per a tots i totes.

El PSC denuncia que les rampes del pont són inaccessibles per a persones amb discapacitat


El PSC de Tortosa ha denunciat que les noves rampes del pont de l’Estat són inaccessibles per a persones amb cadira de rodes o amb mobilitat reduïda. El portaveu del PSC, Enric Roig, ha explicat que les rampes no compleixen ni amb la normativa catalana ni l’espanyola pel que fa a l’accessibilitat de persones amb discapacitat a infraestructures d’aquest tipus ja que per cada 20 metres de rampa hi hauria d’haver un replà, més tenint en compte que el desnivell és d’un 10%. També ha denunciat que no s’han instal·lat passamans a les baranes. 

D’altra banda, els socialistes han lamentat que s’hagin tapat amb planxes les arcades del pont per posar-hi leds, sense tenir en compte el seu valor patrimonial ja que són les primeres de l’Estat espanyol realitzades amb soldadura elèctrica per part de l’enginyer del pont Eduardo Torroja. 

Els socialistes també han denunciat que les lloses de pedra de la passarel·la no estan alineades i que ja són diverses les persones grans que han caigut. 

Després de la roda de premsa del PSC sobre les obres de reforma del pont de l’Estat, el govern municipal de Tortosa ha manifestat el següent: 
"1.- El projecte de reforma integral del pont de l’Estat compleix amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, concretament s’ajusta al Decret 135/1995 del Codi d’Accessibilitat Urbanística de Catalunya. L’arquitecte autor del projecte, Xevi Bayona, precisa a més que el pendent de la rampa d’accés és del 8%, no pas del 10% com assenyala erròniament el portaveu del PSC. 
2.- Com qualsevol altre projecte, el de reforma del pont va estar a exposició pública, finalitzada la qual no va rebre cap tipus d’al·legació en aquest sentit per part del PSC, circumstància que no s’entén després de les acusacions que ha fet el portaveu d’aquesta formació durant les útimes hores."
Publicat el dimecres 26 de juliol de 2017 a marfanta.com


El PSC de Tortosa exigeix que el pont de l’Estat “sigui accessible per tothom”

Després de veure els primers resultats de les obres del pont de l’Estat, el PSC de Tortosa ha lamentat que aquest no tingui en compte les persones amb mobilitat reduïda així com a la gent gran. “És un error aquesta remodelació del pont” ha definit el portaveu socialista, Enric Roig, qui ha afegit que el pont “continua tenint moltes mancances i ja ha provocat algunes caigudes”. Els socialistes consideren que ha estat una “obra improvisada i feta amb presses” i que per això “presenta deficiències de seguretat”. Roig ha explicat que “el que calia era reformar els passos, les baranes i fer passar les bicicletes pel pont roig, ja que ara escanya el pont en els seus accessos”. Asseguren que alguns veïns ja han ensopegat i que les baranes ja s’estan desconjuntant, i que per tant, no s’hi estableixen les mesures de seguretat pertinents.

Els socialistes afirmen que la remodelació no té en compte les normatives espanyoles i catalanes vigents. Segons la normativa del Codi Tècnic d’Edificació els itineraris accessibles de més de 6 metres de llargada no poden superar un pendent del 6%. Roig ha matisat “que la normativa també exigeix que els trams no poden superar els 9m de longitud i que aquests han d’estar separats per replans 1’5m”. Els socialistes han mostrat que la nova rampa construïda al costat dret del pont té uns 60 metres de longitud i uns 5 metres d’alçada que provoquen un 10% de pendent. “Hem de tenir en compte que als pressupostos participatius la ciutadania va votar millorar les rampes d’accés a les voreres per a la gent amb discapacitat, però que el govern no ha pogut fer una obra que ho garanteixi” ha recordat Roig. També han tingut en compte la normativa catalana que tot i ser menys restrictiva, les obres tampoc compleix.

“Encara hi som a temps” ha declarat Roig “almenys que un accés des de Tortosa a Ferreries compleixi aquesta normativa”. Roig també ha alertat que aquestes modificacions podrien superar el milió i mig d’euros. També ha posat sobre la taula que les obres no tenen en compte el patrimoni: “Crec que és molt indigne que un pont d’esta categoria que tenim a la ciutat fet per l’enginyer Eduardo Torroja per posar xapetes d’alumini blanc per tapar uns leds de colors. Crec que patrimoni aquí també ha fallat, perquè si al casc antic no es pot posar una porta d’alumini perquè és zona protegida, a l’Ajuntament de Tortosa també se li ha de dir que certes coses no es poden fer”.

Publicat el dimecres 26 de juliol de 2017 a imaginaradio.cat

El PSC denuncia que la rampa del pont de l'Estat de Tortosa no és accessible a persones amb discapacitat

La nova rampa de vianants que s'ha construït al pont de l'Estat de Tortosa supera una alçada de sis metres en un sol tram de 60 metres de llarg, per tant té un desnivell del 10%., cosa que la fa innaccessible a les persones amb cadira de rodes. Segons el grup municipal socialista a l'ajuntament de Tortosa, aquesta rampa no compleix la normativa vigent, que preveu que s'ha de construir un replà cada vint metres i la pendent no ha de superar el 8%. El portaveu del PSC, Enric Roig, considera que aquesta deficiència és una nova mostra de la improvisació del govern municipal.

Els socialistes reclamen que la passarel.la que encara s'està construïnt a l'altra banda del pont, sigui accessible seguint els paràmetres que marca la normativa.

El PSC també ha denunciat que diverses persones han caigut a la passrel.la de vianants com a conseqüència del desnivell entre les juntes de dilatació.

Publicat el dimecres 26 de juliol de 2017 a radiotortosa.cat

Roig: “la reforma del Pont de l’Estat deixa un pont que no és per a tots”

Manel de la Vega: “En aquesta obra primen els colors nocturns per davant de solucionar els problemes d’accessibilitat”

Amb aquestes paraules el grup municipal socialista ha tornat a evidenciar el fracàs de les obres de reforma del Pont de l’Estat, en aquest cas concret pel que fa a l’accessibilitat. Segons ha exposat el portaveu socialista, Enric Roig, “als problemes i inconvenients que ha ocasionat aquesta reforma cal sumar un altre i és que aquest pont no dona compliment a les normatives d’accessibilitat en vigor el que fa que aquest no sigui accessible per tothom”. “I encara que poden dir que les anteriors rampes tampoc complien, ara s’han fet de nou i, per tant, ara haurien d’haver donat solució al problema fent-les accessibles per tothom”.

Roig ha explicat que els l’accés dels vianants cap a Ferreries es fa a través de dues rampes que no són accessibles. “La rampa del carrer Pintor Gimeno fa més de 60 m de longitud, sense cap replà intermig, per salvar un desnivell d’uns 6 m i té una pendent aproximada del 10%. El codi tècnic de l’edificació especifica que els trams han de tenir una longitud màxima de 9 m, amb un pendent màxim del 6% i replans intermedis de 1,50 m. D’altra banda el Codi d’Accessibilitat de Catalunya especifica que la longitud màxima dels trams ha de ser de 20 m, amb replans intermedis d’1,50 m i un pendent màxim del 8%, tot i que recomana un 6%: Per tant la nova rampa no dona compliment a cap de les normatives no sent, per tant, accessible.”

El regidor socialista també ha fet incidència en el tema de les baranes en tant en quant “d’acord amb la normativa les rampes han de tenir baranes amb passamans als dos costats, L’actual rampa té barana únicament a un costat i està dissenyada per no caure, però no per agafar-se”. “Vostès s’imaginen el que suposa per a una persona amb crosses o amb cadira de rodes superar aquesta rampa de més de 60 m d’una tirada, sense replans per poder descansar o passamans per agafar-se? Ja s’han donat casos en què vianants han hagut d’ajudar a persones en cadira de rodes perquè no podien arribar al final. Això és indigne!” ha reblat Roig.

Per al grup socialista aquests fets refermen el fracàs d’aquesta obra semifaraònica i se sumen a altres aspectes com permetre que s’hagin col·locat unes planxes metàl·liques per amagar els led’s. Com ha recordat el regidor Manel de la Vega “aquest pont, obra de l’enginyer Eduardo Torroja va ser el primer pont a Espanya fet amb soldadura elèctrica, el que el fa especialment important i amb determinades intervencions s’ha desvirtuat. Entenem que com a part del patrimoni de la nostra ciutat el govern hauria de ser més curós en qualsevol intervenció”

Estem davant d’una obra feta a preses i sense projecte “per tant, aquest no és un pont per a tots, igual que la nova piscina no és per a tots, perquè no hi ha piscina descoberta d’estiu, i la ciutat del govern de Bel no és per a tots. On està la zona d’oci per als joves o el local per a la gent gran al Temple? Hem de redibuixar Tortosa per a que torni a ser una ciutat que es preocupa i té cura de les persones, del seu patrimoni i de ferla vida fàcil als seus habitants” ha reblat Roig.

dimarts, 25 de juliol del 2017

El Baix Ebre impulsa el servei de primera acollida a persones immigrades


Després d’uns mesos de funcionament com a prova pilot, el Consell Comarcal del Baix Ebre vol donar un nou impuls el servei de primera acollida a persones immigrades per tal d’afavorir la seva plena integració. Amb aquest servei, gratuït i voluntari, es pretén informar a la persona sobre els serveis bàsics del municipi i de la comarca. Després de d’empadronar-se, a la persona immigrada se li ofereix tres mòduls formatius que li permet obtenir un certificat d’acollida. La tècnica responsable de l’àrea Cristina Grau ha explicat la utilitat de disposar d’aquest certificat. 

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha detallat el nombre de persones que l’ens comarcal va poder atendre l’any 2016 en el marc del Pla de Ciutadania i Immigració. El servei està cofinançat pel Fons Social Europeu.

Publicat el dimarts 25 de juliol de 2017 a uncopdull.com

El Consell Comarcal desplega un Servei de Primera Acollida per facilitar la integració de nouvinguts al Baix Ebre

El president comarcal Enric Roig considera aquest servei "un nou pas endavant per facilitar la integració dels nouvinguts al Baix Ebre"

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa el Servei de Primera Acollida, un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d'asil, refugiats o bé persones retornades.

Aquest servei que prestarà el Consell Comarcal del Baix Ebre amb caràcter itinerant, inclou l’acompanyament personalitzat, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar viure i treballar a Catalunya.

Els continguts formatius a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana també amb un mínim de 15 hores.

El servei s’inicia amb una entrevista i l’acompanyament a l’usuari a la formació en els tres mòduls esmentats i conclou amb l'obtenció del Certificat d'Acollida, expedit per la Generalitat, que és útil en els processos d'estrangeria com ara l'arrelament social, la modificació o la renovació d'autoritzacions de residència, entre d'altres. Aquelles persones nouvingudes que hi vulguin accedir poden contactar directament amb el Consell Comarcal del Baix Ebre o a través de les oficines gestores del padró dels municipis de la comarca (a excepció de Tortosa que té servei propi).

Aquest nou servei s'inclou en el Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre que té com a objectiu la plena integració de les persones immigrades i els seus familiars a la vida social de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l'exclusió social, la igualtat d'oportunitats i l'accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha remarcat que el desplegament del Servei de Primera Acollida és "un nou pas endavant per facilitar la integració dels nouvinguts al Baix Ebre, que s'afegeix al servei de l'Oficina itinerant d'atenció al nouvingut, que presta l'ens comarcal”. El 2016, aquesta oficina comarcal va fer 47 atencions, la majoria relacionades en casos d'arrelament i reagrupament familiar, i va realitzat 33 informes d'estrangeria.

dimarts, 18 de juliol del 2017

La Busca de Tortosa participa a la Festa del Renaixement de Tortosa per sisè any consecutiu

Els ambients del XVI, els jocs de sempre, el mag Dalmau i les exposicions tornen a omplir la Casa Gil de Federic i el carrer Ample

Per sisè any consecutiu l’Associació La Busca de Tortosa tornarà a participar amb les seves activitats a la Festa del Renaixement en tant en quant es tracta d’una associació que vetlla per la promoció cultural, la recerca històrica i la promoció de l’època del Renaixement. Un objectiu que se suma a la voluntat d’indagar en la part més històrica de la Festa per incrementar el seu rigor a través de jocs com el de l’oca o qui s’ha menjat la saboga, basat en el Quixot, o de personatges històrics com el notari Gil de Federic o el mag Dalmau “lo tortosí”.

Durant els dies de la Festa, i tal com s’ha fet els darrers anys, es podrà visitar la Casa Gil de Federic, engalanada per a l’ocasió, amb els Ambients del XVI, que recreen la notaria amb la nissaga Gil de Federic amb el seu arbre genealògic; l’espai de la música, amb una petita mostra d’instruments de l’època cedits pel mestre Rossend Aymí, i un espai expositiu relacionat amb la ciutat del segle XVI amb l’exposició: Grups socials i espai urbà a la Tortosa del segle XVI fruit del col·loqui del mestre i historiador Pere Audí i Ferrer. Així mateix es podrà gaudir de les actuacions del mag Dalmau “lo Tortosí”, un dels il·lusionistes més importants del segle XVI a Europa.

Aquest any la Busca comptarà amb la presència i participació, el dissabte, del secretari d’Indústria, Comerç i Turisme de l’executiva federal del PSOE i alcalde de Viladecans, Carles Ruíz, que visitarà la Festa, sumant-se així a altres personalitats com Miquel Iceta o Meritxell Batet que van passar per la Busca en edicions anteriors. Com la resta d’anys, la tarda de dissabte hi haurà una compareixença davant dels mitjans al voltant de les 18 h al local de la Busca.

La iniciativa de la Busca forma part d’una manera d’entendre la participació que treballa per la ciutat des de tots els àmbits i des de qualsevol organització social, política, cultural. Gràcies a aquestes accions la Busca ha participat a altres recreacions històriques europees com la Festa de Le Puy en Velay, o al Mercat Renaixentista de Thiene, a Itàlia, on ha participat amb el joc de l’oca dos anys seguits.

La Casa Gil de Federic es troba situada al carrer Gil de Federic de Tortosa. Estarà oberta al públic durant tots els dies de la Festa. Podeu consultar tota la programació i informació diària en el bloc http://labuscadetortosa.blogspot.com.es/. Durant aquest dies es podran recollir butlletes per a aquelles persones que estiguin interessades en rebre informació o participar en les activitats que organitza la Busca.


El Baix Ebre crea un servei d’atenció integral LGTBI, amb un tècnic itinerant

El Consell Comarcal del Baix Ebre desplegarà un servei d’atenció integral per a les persones LGTBI. El Baix Ebre és la tercera comarca del país en què es desplega aquest servei de gestió integral, però la primera en què es fa específicament a través del Consell Comarcal. De fet, el president Enric Roig ha afirmat que el Baix Ebre és una comarca pionera a l’hora d’implantar un servei que també podrà ser itinerant als municipis i que s’emmarcarà en les accions del pla comarcal LGTBI que s’aprovarà durant el 2018. 

Roig ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb la directora general d’Igualtat. Mireia Mata ha explicat algunes de les funcions del servei d’atenció integral per a persones LGTBI, un col·lectiu molt divers i amb gent de totes les edats i condicions. 

Mata també ha destacat que aquest servei s’implantarà en col·laboració amb l’entitat LGTeBre, una associació de referència al territori i ben connectada amb el moviment LGTBI del país. La seua portaveu, Amada Rodríguez, ha recordat que l’entitat té una vocació territorial, i que els consells comarcals van ser un dels primers llocs on van acudir quan van crear LGTeBre.

Publicat el dimarts 187 de juliol de 2017 a uncopdull.com

dilluns, 10 de juliol del 2017

Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal Pensant en Roig! núm. 23Enric Roig, nou president del Consell Comarcal del Baix Ebre

Enric Roig, nou president del Consell Comarcal del Baix Ebre

Enric Roig, primer president socialista del Consell Comarcal del Baix Ebre

El socialista Enric Roig ha estat elegit este divendres president del Consell Comarcal del Baix Ebre en substitució de Daniel Andreu. El relleu s'ha fet en sessió plenària extraordinària i en compliment de l'acord establert el 2015 entre ERC i PSC per formar el govern comarcal. Roig ha comptat amb els vots dels consellers republicans i socialistes, mentre que el grup de CiU ha votat el seu candidat Kilian Franch i els representants del PP i Entesa han votat en blanc.

Roig, que es convertix en el primer president socialista de l’ens comarcal, ha estat acompanyat pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta i pels diputats al Congrés, Joan Ruiz i al Parlament Rosa Maria Ibarra, així com per alcaldes, regidors i altres càrrecs i militants socialistes. El dirigent ha apel·lat als valors socialistes i ha citat a l'exministra Carme Chacón refermant el compromís de continuar treballant "des dels valors instrínsecs del socialisme: llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social, pau i solidaritat.”

Un cop proclamat president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha recordat que en estos dos anys de govern “s'han superat àmpliament els objectius” que s'havien marcat en l'impuls de polítiques socials, en l'atenció a les persones, en la creació d'ocupació, en la promoció i activació econòmica, en el turisme sostenible i en la política institucional. En aquest moment del discurs, ha obsequiat un llapis de fuster a l'anterior president Daniel Andreu, com a símbol de "renovació del nostre pacte no escrit" i per "continuar dibuixant junts el futur del Baix Ebre".

El nou president comarcal ha explicat que els objectius del govern comarcal en els dos anys que resten de mandat seran establir l'acord de concertació territorial pel desenvolupament econòmic i ocupació, desplegar el Servei d'Intervenció Socioeducativa, continuar l'aposta pel cicloturisme i la Via Verda amb l'obertura de l'antic traçat del Carrilet de Tortosa a la Cava, posar en marxa la planta de transferència d'envasos lleugers a l'Aldea, i continuar l'aposta per les borses de treball per regular la contractació de personal, entre d'altres.
Roig ha indicat que el Consell Comarcal continuarà dedicant tots els esforços en acompanyar els ajuntaments i EMD´s del Baix Ebre i, en este sentit, ha destacat que "som una institució oberta al territori i continuarem apostant pel Consell d'Alcaldes com l'eina de consens que ens ha de permetre treballar conjuntament en els temes que més ens preocupen com són les infraestructures i la defensa del riu Ebre".

La primera resolució del nou president ha estat el nomenament dels vicepresidents de la institució que són per ordre en què es relacionen: Daniel Andreu, Josep Felip Monclús, José Emilio Bertomeu, Ferran Cid, Josep Mas i Roger Avinyó.

Publicat el dissabte 8 de juliol de 2017 a aguaita.cat

El socialista Enric Roig, nou president del Consell Comarcal del Baix Ebre


Foto: Joan Revillas

Aquest divendres al migdia el socialista Enric Roig ha stat escollit nou president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en substitució a Dani Andreu (ERC).

Aquest relleu és fruit del pacte acordat el 2015 entre ERC i el PSC. 

Enric Roig ha encoratjat la Corporació Comarcal a dedicar tots els esforços per ajudar la ciutadania del Baix Ebre que més ha patit les retallades i la crisi econòmica. 

El nou president comarcal ha explicat que els objectius del govern comarcal en els dos anys que resten de mandat seran establir l’acord de concertació territorial pel desenvolupament econòmic i ocupació, desplegar el Servei d’Intervenció Socioeducativa, continuar l’aposta pel cicloturisme i la Via Verda amb l’obertura de l’antic traçat del Carrilet de Tortosa a la Cava, posar en marxa la planta de transferència d’envasos lleugers a l’Aldea, i continuar l’aposta per les borses de treball per regular la contractació de personal, entre d’altres

Els vicepresidents de la institució ara són: Daniel Andreu, Josep Felip Monclús, José Emilio Bertomeu, Ferran Cid, Josep Mas i Roger Avinyó.

Publicat el dissabte 8 de juliol de 2017 a diaridetarragona.com

divendres, 7 de juliol del 2017

Enric Roig, nou president del Consell Comarcal Baix Ebre


Ni el primer secretari del Partit Socialista, Miquel Iceta, s’ha volgut perdre aquest moment. Era el primer cop que un socialista estarà al capdavant del Consell Comarcal del Baix Ebre. Roig ha rellevat al republicà Dani Andreu, en compliment de l’acord entre el PSC i ERC. Entre els reptes de la nova presidència està el d’implantar el servei d’intervenció educativa, apostar per la via verda i el cicloturisme. 

El treball conjunt esdevindrà, com ho ha estat fins ara, clau per solucionar desacords i arribar a un consens sobre diverses qüestions que provoquen conflictes en alguns municipis. Remarca que és imprescindible que els ajuntaments deixin de banda les seves divergències per tal de poder arribar a acords.

Roig ha agraït al seu predecessor, Dani Andreu, la feina feta al capdavant de l’ens supra municipal. El nou president ha refermat un projecte de comarca centrat en els ciutadans, especialment aquells a qui més ha afectat la crisi econòmica, i continuar millorant els serveis per oferir les mateixes oportunitats a tothom.

Publicat el divendres 7 de juliol de 2017 a Canal Terres de l'Ebre

Enric Roig, elegit nou president del Consell Comarcal del Baix Ebre

El socialista Enric Roig ha estat elegit avui president del Consell Comarcal del Baix Ebre en substitució de Daniel Andreu. El relleu s’ha fet en sessió plenària extraordinària i en compliment de l’acord establert el 2015 entre ERC i PSC per formar el govern comarcal. Roig ha comptat amb els vots dels consellers republicans i socialistes, mentre que el grup de CiU ha votat el seu candidat Kilian Franch i els representants del PP i Entesa han votat en blanc.

Un cop proclamat president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha remarcat que el relleu en la presidència de la institució és la refermança de l’acord de govern establert el 2015 entre ERC i PSC per treballar pel Baix Ebre. “Un pacte entre partits d’esquerres, tàcit i no escrit però, per damunt de tot, un pacte entre persones”. Roig ha recordat que en aquest dos anys de govern s’han superat àmpliament els objectius que s’havien marcat en l’impuls de polítiques socials, en l’atenció a les persones, en la creació d’ocupació, en la promoció i activació econòmica, en el turisme sostenible i en la política institucional. I, en aquest moment del discurs, ha obsequiat un llapis de fuster a l’anterior president Daniel Andreu, com a símbol de “renovació del nostre pacte no escrit” i per “continuar dibuixant junts el futur del Baix Ebre”.

El president electe ha renovat el compromís amb un projecte de comarca centrat en les persones i ha apel·lat a continuar fent política “amb diàleg, amb consens i tendint ponts”. Enric Roig ha encoratjat la Corporació Comarcal a dedicar tots els esforços per ajudar la ciutadania del Baix Ebre que més ha patit les retallades i la crisi econòmica. “La nostra feina és acompanyar-los en el seu camí diari cap a un futur millor, perquè és just i necessari que tothom tingui la seua oportunitat”, ha dit.

El nou president comarcal ha explicat que els objectius del govern comarcal en els dos anys que resten de mandat seran establir l’acord de concertació territorial pel desenvolupament econòmic i ocupació, desplegar el Servei d’Intervenció Socioeducativa, continuar l’aposta pel cicloturisme i la Via Verda amb l’obertura de l’antic traçat del Carrilet de Tortosa a la Cava, posar en marxa la planta de transferència d’envasos lleugers a l’Aldea, i continuar l’aposta per les borses de treball per regular la contractació de personal, entre d’altres.

Roig ha indicat que el Consell Comarcal continuarà dedicant tots els esforços en acompanyar els ajuntaments i EM´s del Baix Ebre i, en aquest sentit, ha destacat que “som una institució oberta al territori i continuarem apostant pel Consell d’Alcaldes com l’eina de consens que ens ha de permetre treballar conjuntament en els temes que més ens preocupen com són les infraestructures i la defensa del riu Ebre”.

Publicat el divendres 7 de juliol de 2017 a imaginaradio.catEnric Roig, nou president del Consell Comarcal del Baix Ebre

El socialista Enric Roig ha pres el relleu del republicà Dani Andreu com a president del Consell Comarcal del Baix Ebre. Roig, portaveu del PSC a Tortosa i fins ara vicepresident de l’ens comarcal, ha assolit el càrrec fruit del pacte de govern entre PSC i ERC a les municipals del 2015. Roig ha refermat el pacte d’esquerres i ha destacat els reptes que se li presenten. Roig ha assegurat que aquest acte d’avui ha servit per refermar un vot, el del pacte d’esquerres progressista que, ha dit, els ha dut a treballar per la comarca en polítiques socials i que els dona reptes importants de futur. 


A l’acte han assistit els diferents alcaldes dels municipis del Baix Ebre i l’agrupació del PSC a Tortosa que han estat acompanyats pel primer Secretari del PSC, Miquel Iceta. Iceta ha destacat que per primera vegada a la història serà un socialista qui presidirà el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per a Iceta la presidència de Roig i la que assumirà Paco Miró al Consell Comarcal del Montsià són una demostració de la vitalitat i fortalesa del socialisme ebrenc. 

Miquel Iceta, primer Secretari del PSC (40,40 subratllar la importància que tè per nosaltres que per primera vegada a al història hi hagi un president socialista del Consell Comarcal del Baix Ebre, desgraciadament demà no podré repetir l’alegria perquè demà es produirà un relleu a la presidència del consell comarcal del Montsià on paco miro prendrà la presidència pels propers dos anys, és una demostració de la vitalitat i fortalesa del socialisme ebrenc ) 

El relleu s’ha fet en sessió plenària extraordinària on Roig ha comptat amb els vots dels consellers republicans i socialistes, mentre que el grup de CiU ha votat el seu candidat Kilian Franch i els representants del PP i Entesa han votat en blanc.

Publicat el divendres 7 de juliol de 2017 a uncopdull.com

Enric Roig és elegit nou president del Consell Comarcal del Baix Ebre en compliment de l’acord entre ERC i PSC

El president electe renova el compromís amb un projecte de comarca centrat en les persones i apel·la a continuar amb el diàleg i el consens

El socialista Enric Roig ha estat elegit avui president del Consell Comarcal del Baix Ebre en substitució de Daniel Andreu. El relleu s'ha fet en sessió plenària extraordinària i en compliment de l'acord establert el 2015 entre ERC i PSC per formar el govern comarcal. Roig ha comptat amb els vots dels consellers republicans i socialistes, mentre que el grup de CiU ha votat el seu candidat Kilian Franch i els representants del PP i Entesa han votat en blanc.

Un cop proclamat president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha remarcat que el relleu en la presidència de la institució és la refermança de l'acord de govern establert el 2015 entre ERC i PSC per treballar pel Baix Ebre. "Un pacte entre partits d'esquerres, tàcit i no escrit però, per damunt de tot, un pacte entre persones". Roig ha recordat que en aquest dos anys de govern s'han superat àmpliament els objectius que s'havien marcat en l'impuls de polítiques socials, en l'atenció a les persones, en la creació d'ocupació, en la promoció i activació econòmica, en el turisme sostenible i en la política institucional. I, en aquest moment del discurs, ha obsequiat un llapis de fuster a l'anterior president Daniel Andreu, com a símbol de "renovació del nostre pacte no escrit" i per "continuar dibuixant junts el futur del Baix Ebre".

El president electe ha renovat el compromís amb un projecte de comarca centrat en les persones i ha apel·lat a continuar fent política “amb diàleg, amb consens i tendint ponts”. Enric Roig ha encoratjat la Corporació Comarcal a dedicar tots els esforços per ajudar la ciutadania del Baix Ebre que més ha patit les retallades i la crisi econòmica. "La nostra feina és acompanyar-los en el seu camí diari cap a un futur millor, perquè és just i necessari que tothom tingui la seua oportunitat", ha dit.

El nou president comarcal ha explicat que els objectius del govern comarcal en els dos anys que resten de mandat seran establir l'acord de concertació territorial pel desenvolupament econòmic i ocupació, desplegar el Servei d'Intervenció Socioeducativa, continuar l'aposta pel cicloturisme i la Via Verda amb l'obertura de l'antic traçat del Carrilet de Tortosa a la Cava, posar en marxa la planta de transferència d'envasos lleugers a l'Aldea, i continuar l'aposta per les borses de treball per regular la contractació de personal, entre d'altres.

Roig ha indicat que el Consell Comarcal continuarà dedicant tots els esforços en acompanyar els ajuntaments i EMD´s del Baix Ebre i, en aquest sentit, ha destacat que "som una institució oberta al territori i continuarem apostant pel Consell d'Alcaldes com l'eina de consens que ens ha de permetre treballar conjuntament en els temes que més ens preocupen com són les infraestructures i la defensa del riu Ebre".

La primera resolució del nou president ha estat el nomenament dels vicepresidents de la institució que són per ordre en què es relacionen: Daniel Andreu, Josep Felip Monclús, José Emilio Bertomeu, Ferran Cid, Josep Mas i Roger Avinyó.

Enric Roig es converteix en el primer president socialista del Consell Comarcal del Baix Ebre

El regidor tortosí, que ha pres possessió del càrrec fruit de l'acord de govern amb ERC, ha promès treballar des de la humilitat, transparència i responsabilitat pel futur de la comarca

Enric Roig Montagut ha pres possessió avui del càrrec de president del Consell Comarcal del Baix Ebre fruit de l'acord de governabilitat entre el PSC i ERC. El regidor tortosí, que ha substituït l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, s'ha convertit així en el primer president socialista de la història de l'ens comarcal.

Roig ha estat acompanyat pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta i pels diputats al Congrés, Joan Ruiz i al Parlament Rosa Maria Ibarra, així com per alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores i altres càrrecs i militants socialistes. El dirigent ha apel·lat als valors socialistes i ha citat a l'exministra Carme Chacón refermant el compromís de continuar treballant "des dels valors instrínsecs del socialisme: llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social, pau i solidaritat.”

L'edil ha iniciat el seu discurs citant al poeta tortosí Gerard Vergès i ha tingut un gest de complicitat amb l'expresident Andreu a qui li ha regalat un llapis. "Un llapis de fuster, una eina imprescindible en molts oficis, com el de mon iaio, un home de paraula i de fermes conviccions. Vull que sigui la renovació del nostre pacte no escrit. Dani, continuem dibuixant junts el futur del Baix Ebre!”, li ha expressat. I ha recordat el diàleg i consens aconseguit aquests dos anys per una entesa que “ha estat total i molt beneficiosa per a la nostra comarca.”

Roig ha assegurat que fins ara ja s'han superat àmpliament els objectius marcats i n'ha destacat l’impuls a les polítiques socials, l’atenció a les persones, la creació d'ocupació, la promoció i activació econòmica, el turisme sostenible, la gestió ambiental i la política institucional. Quant a les prioritats de la seva presidència ha enumerat l’acord de concertació territorial pel desenvolupament econòmic i l’ocupació; la implantació del Servei d’Intervenció Socioeducativa; l'aposta per la Via Verda i el cicloturisme obrint l'antic traçat del carrilet de Tortosa a la Cava; l'impuls a l'Ebreterra; reformular el paper del Centre d’Estudis Històrics Comarcals del Baix Ebre; estar al costat dels ajuntaments en la gestió i tractament dels residus; posar en marxa la planta de transferència d'envasos lleugers de l'Aldea; l'aposta per la transparència amb les borses de treball, i iniciar la valoració dels llocs de treball en el marc de la negociació del conveni col.lectiu.

Roig que ha tingut paraules d'agraïment per als consellers i conselleres, especialment per a les alcaldesses Maria Beltran i Teresa Forés, i per als treballadors i treballadores, ha tingut un record especial per a la seva família. I s'ha posat a disposició dels alcaldes i alcaldesses i els representants dels 14 pobles i les 3 EMD amb un clar compromís: “Treballar des del compromís amb humilitat, transparència i responsabilitat pel futur de la nostra comarca.”


Discurs de presa de possessió com a president del Consell Comarcal del Baix Ebre

Conselleres, consellers; alcaldesses, alcaldes; regidores, regidors; 
president del Grup Socialista al Parlament de Catalunya, diputada i diputat, 
directores de serveis territorials
vicepresident i conseller del Consell Comarcal del Montsià
representants sindicals; president de la Cambra de Comerç; 
representants d’entitats del tercer sector, d’associacions de veïns i de plataformes ciutadanes;
treballadores i treballadors de la casa;
família; amigues i amics; senyores i senyors

    No us contaré la coneguda història
    ni us descriuré el paisatge on he viscut:
    aquell riu ample, amb tarongers florits,
    i, més amunt, la terra roja i dura d'oliveres i vinya,
    el cel d'estiu com la fulla esmolada d'una espasa. 
    I a prop la mar, la mar que tant estimo.

Amb aquests versos de Gerard Vergés de L'ombra rogenca de la lloba, el passat juliol de 2015 tancava el meu parlament. Avui ens tornen a evocar i transportar a la nostra estimada terra: el Baix Ebre.

Una comarca per la que tinc l’honor de treballar assumint del càrrec de president d’aquest Consell Comarcal, gràcies al suport que m’han donat els companys i companyes consellers i conselleres.

I avui assumeixo aquest repte amb humilitat, responsabilitat i compromís, i amb l’honor de ser el primer socialista que ho fa. Per això en aquests dos anys continuaré aportant i incorporant a la feina els valors intrínsecs del socialisme: llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social, pau i solidaritat. 

Però avui, a més, estem refermant un pacte. Un acord de govern de progrés i d’esquerres, que vam establir entre els grups comarcals d’ERC i el PSC ara fa dos anys, per treballar per la comarca del Baix Ebre. Un pacte entre partits d’esquerres, tàcit i no escrit però, per damunt de tot, un pacte entre persones. 

Persones que fem política, amb vocació de servei, amb inquietuds i que volem posar el nostre granet de sorra per la comarca i pels seus pobles però, sobre tot, per totes les persones que hi viuen. 

I així ho hem fet, amb diàleg, amb consens i tendint ponts i crec, fermament, que aquesta entesa ha estat total i molt beneficiosa per a la nostra comarca. 

En aquests dos anys de govern s’han superat àmpliament els objectius que ens havíem marcat. En l’impuls de polítiques socials, en l’atenció a les persones, en la creació d'ocupació, en la promoció i activació econòmica, en el turisme sostenible, en la gestió ambiental i en la política institucional.

I us garanteixo que en els dos propers anys continuarem treballant en la mateixa direcció.

En aquest temps he aprés moltes coses i n’espero aprendre moltes més. Recordo a mon iaio el fuster quan me deia: “Ai fill meu! entre taulons, ribots i cartabons vaig aprendre el meu ofici.” Jo, com ell, entre companys consellers i conselleres i al costat del personal d’aquesta casa, estic aprenent aquest ofici, el del servei públic.

I en aquest punt voldria fer una especial menció al meu predecessor i company Daniel Andreu, per tot allò que hem aprés treballant junts.

I ho vull fer, oferint-te aquest llapis, un llapis de fuster, una eina imprescindible en molts oficis, com el de mon iaio, un home de paraula i de fermes conviccions. Vull que sigui la renovació del nostre pacte no escrit. Dani, continuem dibuixant junts el futur del Baix Ebre!

I de la mateixa manera vull fer extensiu el meu agraïment a tots i cadascun dels consellers i conselleres de l’equip de govern. Gràcies per la vostra complicitat i per la feina ben feta.

Permeteu-me que ho faci als consellers i conselleres del grup socialista i especialment a les alcaldesses Tere Forès i Maria Beltràn, que en breu donaran el relleu a uns altres companys, i estic ben segur que també treballaran amb la mateixa il·lusió al nostre costat. 

Gràcies també als meus companys regidors i regidores de Tortosa i tots els companys i companyes del PSC, que des del 2012 m’acompanyeu en aquest camí. 

I com no, vull donar gràcies a tota la meva família, pel seu suport. Però sobre tot a Pili, la dona que des de fa més de 35 anys està sempre al meu costat i amb la qual hem sortejat dificultats i hem compartit anhels i il·lusions. I als meus fills, Anna, Joan i Pau. A tots gràcies pel vostre suport incondicional. 

I finalment, no puc oblidar tampoc el gran equip de treballadors i treballadores del Consell Comarcal. En aquests anys he vist que la seva feina va més enllà de les seves obligacions, que senten que aquí es casa seua i que lluiten dia a dia pels problemes dels demés amb una clara vocació de servei. Moltes gràcies per la vostra feina. Serà tot un plaer continuar treballant al vostre costat.

Gràcies per apostar per la nostra comarca i la seva gent. 

Mireu! Quan vaig marxar a Barcelona a estudiar Arquitectura, ho vaig fer pensant que un dia tornaria a casa, a Tortosa, a treballar per les Terres de l’Ebre i per la seva gent. 

I aquesta promesa ha guiat la meva vida, pensant que treballant dur i sacrificant-se és possible aconseguir els nostres somnis.

I ara, aquí, recordo els pares de família que m’explicaven les esperances que tenien per a que els seus fills estudiessin i no haguessin de treballar com ells, a l’obra. I recordo com els meus pares van fer molts esforços i sacrificis per a que els seus fills estudiessin. 

Per això, en moments difícils com els d'ara, de retallades i de crisi econòmica, ens hem d'emmirallar en aquesta gent senzilla. La que té dificultats per pagar la llum, la que ha perdut la casa, la que lluita per a que els seus fills i filles puguin estudiar i triar un futur millor. I en ells recordo com la meua mare, amb llàgrimes als ulls, em deia que no tenia diners per arribar a final de mes. 

Ells ens impulsen a treballar. Ells han de ser els nostres models, són els nostres herois. Alcaldes i alcaldesses, no deixem que els ciutadans del Baix Ebre caminin sols. La nostra feina és acompanyar-los en el seu camí diari cap a un futur millor, perquè és just i necessari que tothom tingui la seua oportunitat.

Per això continuarem dedicant tots els nostres esforços en acompanyar als ajuntaments i als ciutadans i ciutadanes de tots els pobles del Baix Ebre en aquest camí: de l'Aldea, d'Aldover, d'Alfara, de la Cala, de l'Ampolla, de Benifallet, de Camarles i els seus lligallos, de Deltebre, de Paüls, del Perelló, de Roquetes, de Tivenys, de Xerta i de Tortosa i els seus pobles i les seves EMD's.

Quan els indicadors diuen que la recuperació econòmica a les Terres de l’Ebre està arribant més tard que a la resta de Catalunya, que va a un ritme lent i per baix de la mitjana catalana; que continuem perdent població; que l’impacte econòmic del turisme no és suficient; i que la taxa d’atur i els índex de pobresa continuen sent molt preocupants, és quan més hem de treballar pel nostre territori.

El nostre compromís de govern ens porta a continuar treballant en diferents àrees des del consens i l’acord. Des de fa més de 25 anys tots els departaments del Consell Comarcal desenvolupen diàriament una important i diversa tasca, que dóna servei tant als ajuntaments com als ciutadans i ciutadanes de la comarca, assumint cada vegada més reptes i més competències.

Permeteu-me, però, que posi èmfasi en algunes accions que ens hem proposat dur a terme en els propers dos anys:

 • Tenim el repte de d’establir l’acord de concertació territorial pel desenvolupament econòmic i l’ocupació.
Un acord que ha d’impulsar el creixement de la comarca, amb la implicació del sectors públic i privat, d’entitats socials i sindicats i de la comunitat educativa.
 • Implantarem el Servei d’Intervenció Socioeducativa, apostant per l’atenció a les persones com la nostra prioritat.
 • Apostem per la Via Verda i el cicloturisme obrint l’antic traçat del carrilet de Tortosa a La Cava.
 • Impulsarem Ebreterra com el centre de referència turística de tots els nostres pobles, posant en valor les nostres tradicions i el nostre patrimoni.
 • Reformularem el paper del Centre d’Estudis Històrics Comarcals del Baix Ebre per a que realment sigui una eina de difusió i recerca cultural, propera i amb la participació de tots els nostres municipis.
 • Conscients de la importància que té la gestió i el tractament dels residus, continuarem estant al costat dels ajuntaments per donar el millor servei possible, amb acords i consens.
 • Durant aquest any veurà la llum la nova planta de transferència d’envasos lleugers a l’Aldea.
 • Seguirem apostant per les borses de treball per regular la contractació del personal, assegurant així la igualtat d’oportunitats, la transparència i el bon govern.
 • En la negociació del conveni col·lectiu, per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la casa, tenim el repte d’iniciar la valoració dels llocs de treball.
Som una institució oberta al territori i continuarem apostant pel Consell d'Alcaldes del Baix Ebre com la eina de consens que ens ha de permetre treballar conjuntament en els temes que més ens preocupen i que, entre d’altres, són les infraestructures i la defensa del nostre riu Ebre, atenent i donant suport a les reivindicacions legítimes de les plataformes ciutadanes.

Governar és prendre decisions, i en temps difícils, cal fer alguna renúncia. I tot depèn dels teus principis i dels teus valors, dels valors que ens importen: de justícia social, d’igualtat i de llibertat. 

Com deia el revolucionari, "els valors i els principis es porten en el cor per morir per ells, i no a la boca per viure d’ells". 

Hem de lluitar per una societat més justa, més igualitària, més solidària, més integradora, més acollidora, més feminista, més inclusiva. Comprometem-nos a treballar per aquesta societat.

Tenim el repte de no defraudar a la nostra comarca i ho hem de fer treballant conjuntament, a través del debat, del diàleg i de la discrepància sana i legítima que ens porta a cadascú a defensar els nostres posicionaments. 

Consellers i conselleres: tenim l’obligació de mostrar dia a dia que la política és part de la solució, i no part del problema. Per això, aquesta nova etapa continuarà sent la del consens polític, perquè el Baix Ebre necessita d’amplis acords per ser abordats amb garanties d’èxit. 

Des d’aquest moment em poso a disposició dels alcaldes i alcaldesses i representants dels 14 pobles i les 3 EMD’s per treballar des del compromís amb humilitat, transparència i responsabilitat pel futur de la nostra comarca.

Perquè com deia, Carme Chacón, dona de fortes conviccions progressistes “el futur és esforç i justícia social.”

El Baix Ebre és una terra que s’ha construït amb l’esforç i el treball dels nostres avantpassats i gràcies a ells les noves generacions d’ebrencs i ebrenques podem fruir avui de llibertat, pau i desenvolupament. 

La nostra, és una història de lluita contra les adversitats. De superació. És una història d'esforç col·lectiu. En la que el treball de tots i totes ha servit per aixecar un territori mil·lenari.

Aquests són els fonaments per afrontar els nostres reptes de futur i estem compromesos amb un projecte de comarca centrat en les persones, amb l’objectiu de millorar la seva vida.
 1.  La comarca de tots i totes per la igualtat i pels valors.
 2.  La comarca de les oportunitats per l’ocupació i el desenvolupament econòmic.
 3.  La comarca integradora, que tingui en compte tots els seus pobles. 
 4.  La comarca de la participació, transparència i bon govern.
Hem de treballar ben fort per no perdre tot allò que hem aconseguit. Hem de treballar per lluitar contra les injustícies. Hem de treballar per estar al costat dels ajuntaments i de la gent dels pobles de la nostra comarca.

Treball, treball i més treball, només així, amb aquest esforç diari, aconseguirem un futur millor i una societat més justa.

Alcaldes i alcaldesses, consellers i conselleres, us tendeixo la mà i us demano que continuem treballant tots junts pel Baix Ebre, des del consens, el pacte i el diàleg, amb honestedat, transparència i humilitat.

Moltes gràcies.

Tortosa, Terres de l'Ebre, 7 de juliol de 2015

dimarts, 4 de juliol del 2017

Roig: “a Tortosa ens hem de veure amb un govern, el de Junts X NO, que no vol plantar cara al govern de la Generalitat”

CiU i els Republicans de Tortosa rebutgen la moció socialista que instava a la Generalitat a complir l’acord del Parlament i redactar el projecte del Nou Hospital

El ple del mes de juliol ha evidenciat que el govern de Tortosa ja no pensa el mateix que l’any 2011 a l’hora de defensar la construcció del Nou Hospital de les Terres de l’Ebre a Tortosa. Davant la moció presentada pel grup municipal del PSC, en la que es volia instar al govern de la Generalitat a que procedeixi a la redacció del projecte constructiu d’aquest equipament, el govern ha votat en contra argumentant que cal anar a un nou model d’atenció domiciliària, evitant hospitalitzacions llargues, que no justifica un nou hospital i arremetent contra la consellera Marina Geli, impulsora del projecte, ara a les files de Junts X Sí.

En paraules del portaveu socialista, Enric Roig, “amb aquesta proposta volíem refermar l’acord unànime del ple de l’Ajuntament de Tortosa del 7 de febrer de 2011 en la defensa d’un nou hospital a Tortosa, però pel que es veu ara aquesta ja no és una prioritat per al govern.” “El problema és que des d’aquell moment les circumstàncies no han canviat, al contrari, han empitjorat. Les retallades han afectat els serveis i aquests s’han vist reduïts i la realitat és que l’Hospital Verge de la Cinta s’aguanta per la professionalitat i responsabilitat del seus treballadors i treballadores, perquè el que han fet els governs de la Generalitat des de 2010 és desmantellar-lo.” Ha matisat Roig.

Per al grup socialista la proposta que presenta el govern de la generalitat de millorar els aparcaments i els accessos no és una solució vàlida i no s’entén que es gastin 30 milions d’Euros en mobilitat i aparcaments en compte de redactar un nou pla funcional, fer un nou projecte i invertir en equipament sanitaris. “No entenem com el govern de Junts X NO, no vol complir l’acord del Parlament. Entenem que en aquests anys la tecnologia ha millorat molt i per tant, cal cercar nous models d’atenció hospitalària, però això no justifica la desinversió a les Terres de l’Ebre en política sanitària. Una vegada més la Generalitat abandona a les Terres de l’Ebre al segle XX i situa a la resta de Catalunya al segle XXI.” “Però el que més ens dol és que des de l’Ajuntament de Tortosa no es vulgui reclamar allò que és just i necessari per a Tortosa i per a les Terres de l’Ebre.” ha reblat Roig.

Tampoc s’aprova la moció per la instal·lació de minideixalleries

El PSC havia presentat al ple de juliol una altra moció que demanava impulsar la instal·lació de minideixalleries que permeten la recollida de residus domèstics com ara CD’s, bombetes, piles o cartutxos de tinta, que es poden reciclar però que mereixen un tractament especial.

Roig ha explicat que “aquests elements s’instal·len als nuclis urbans i inclouen dipòsits per recollir aquests residus facilitant als usuaris el reciclar aquestes deixalles fomentant el civisme i protecció del medi ambient.” “Existeixen experiències a altres municipis (Sant Cugat, Gavà, Roses, Figueres, Vic, etc.) i creiem que Tortosa hauria de demostrar la seva capitalitat en temes de reciclatge i aposta pel medi ambient amb mesures com aquesta.” Ha exposat Roig, qui ha lamentat que “una vegada més el govern fa oïdes sordes a les nostres propostes, que són gestos positius per millorar la vida dels tortosins i tortosines i, en aquest cas, apostar pel medi ambient i la sostenibilitat.”

dilluns, 3 de juliol del 2017

El nou hospital de Tortosa, just i necessari

LES TERRES DE L’EBRE necessiten un nou hospital de manera urgent. Així es va entendre per part de totes les forces polítiques i des del PSC sempre ho hem defensat. I aquesta necessitat sorgeix d’un consens polític basat en què la possibilitat d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) resta esgotada. Aquest equipament no admet més ampliacions perquè, entre altres coses, es troba ubicat en una zona d'alt interès patrimonial i això planteja una dificultat impossible de superar per la necessitat d'anar dotant de nous serveis i d'anar ampliant els existents. A banda, i com s’ha posat de manifest en els darrers anys, hi ha importants problemes d’aparcament i dificultats en els accessos. Tot plegat planteja una dificultat impossible de superar que apunta a la construcció a Tortosa del nou Hospital de les Terres de l’Ebre. 

I AIXÍ ho va anunciar, el 14 d’agost de 2006, la Consellera de Salut, Marina Geli. Han passat gairebé 11 anys i la situació està estancada, hi ha una clara discriminació negativa cap a les Terres de l’Ebre i no sembla que el govern de Junts pel NO vulgui posar-hi remei. Ho entendrem millor si fem una mica de resum sobre la situació d’aquest equipament. Després de l’anunci de la seva construcció, el febrer de 2007 s’elabora un informe d’idoneïtat sobre els terrenys on es preveu ubicar el nou hospital, al pla parcial de la Farinera, que conclourà amb la signatura del conveni de compromís per la cessió dels terrenys un any després, el febrer de 2008 i amb la proposta d’acord de l’Ajuntament, el març de 2010, d’oferir 33.464,78 metres quadrats a l’àmbit del pla parcial i de 2.291,68 metres quadrats a Ferreries. 

AMB EL PLA DIRECTOR aprovat i un Pla Funcional favorable, el 2010 es va fer un concurs d’idees. El guanyador es va presentar el mes d’octubre, per part de l’alcalde, Ferran Bel, i la consellera Geli. En aquell moment es va establir un termini de cinc anys per a la seva posada en marxa, amb un pressupost de 133.487.900 euros. Però el febrer de 2011, amb el canvi de govern, i tot i que ho recollia el seu programa electoral, el conseller de salut del nou govern de CiU, Boi Ruiz, confirma que s’ajornaran les inversions en hospitals a Catalunya i que, en tot cas, el 2013 es revisarà el calendari. Davant d’aquestes declaracions, el ple de l’Ajuntament de Tortosa, per unanimitat, insta al govern de la Generalitat a mantenir els compromisos adquirits en relació a la construcció del nou hospital el febrer de 2011. 

TOT AQUEST PROCÉS, ple d’alts i baixos i contradiccions, culmina amb les darreres declaracions del director dels Serveis Territorials de Salut defensant l’ampliació de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i afirmant que ni Tortosa ni el territori necessiten un nou hospital i que construir un nou hospital no és del segle XXI. Però en canvi sí que és del segle XXI ampliar o construir nous hospitals com ara l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa el 2014, o buscar els terrenys per al nou Hospital Josep Trueta de Girona, com ja estan fent, o va anunciar, el novembre de 2016, la construcció del nou Hospital Joan XXIII el 2021. Per tant, no s’entén aquesta disparitat de criteris. Jo em pregunto, què diria la consellera Geli ara d’aquesta discriminació negativa? Aquella que tant va fer per les Terres de l’Ebre i que ara està al costat de Junts X Sí? Jo demano a aquest govern que aprenguin de la discriminació positiva que en aquell moment va fer el govern de progrés a la Generalitat de Catalunya, els governs dels presidents Maragall i Montilla. 

LA REALITAT és que l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta està col·lapsat i que s’aguanta per la gran professionalitat i responsabilitat dels treballadors, però ja no és l’hospital de referència que era per manca de serveis, perquè ja no s’ofereixen contractes dignes per a que els i les professionals vulguin vindre a treballar-hi; en definitiva, i com diuen molts professionals que hi treballen o han treballat, “ja no és l’hospital de referència que tants anys ens ha costat aixecar”. 

I EN CANVI, ara el Departament de Salut inverteix 30 milions d’euros en mobilitat i aparcament i solucionar el problema d’altres departaments, en comptes d’invertir en els equipaments sanitaris que realment fan falta i de fer el projecte per al nou Hospital. El nostre grup municipal sempre ha denunciat que l'aparcament de l’actual hospital està col·lapsat, i que les possibilitats d'ampliar aquest aparcament i de millorar els accessos a l'hospital sempre han mostrat dificultats i elevats costos, és per això que continuem defensant que es fa absolutament necessari un nou hospital amb un bon aparcament, i sobretot amb bons accessos, per a prestar el serveis que necessiten les Terres de l'Ebre i que evidentment necessita Tortosa. 

DES DEL PSC no hem deixat mai de treballar per que el nou hospital sigui una realitat i per això, al febrer, el nostre Grup Parlamentari va presentar una esmena als pressupostos de la Generalitat de 2017, que va ser aprovada amb el vot en contra del govern, els del No, els de “Junts pel No”, i en la que diu que el govern ha de garantir la redacció del projecte constructiu del Nou Hospital de les Terres de l’Ebre. Per tant, entenem que el govern ha de fer allò que s’ha acordat al Parlament i no, com tantes altres vegades ha fet, aplicar un doble raser i complir únicament amb aquells acords que l’interessen. I per això, des del grup municipal del PSC, hem presentat una moció al ple per demanar al govern que procedeixi a la redacció del projecte constructiu del nou hospital per a la seva posterior i efectiva construcció; un acord municipal que esperem que sigui unànime igual que al febrer de 2011. 

EL QUE ESTÀ CLAR és que la construcció del Nou Hospital de les Terres de l’Ebre a Tortosa és imprescindible, necessària i urgent. Cal que el govern de la Generalitat ho valori així, perquè és just que les Terres de l’Ebre disposin d’un equipament públic sanitari de referència i és necessari per assegurar un servei públic de qualitat als ebrencs i ebrenques.