dilluns, 31 de desembre del 2018

Roig: “Som l’únic grup municipal que ha justificat correctament les nostres assignacions dels exercicis 2015, 2016 i 2017 ”


Els socialistes volem destacar que aquest fet s’emmarca en el nostre compromís signat en un codi ètic de conducta i de bones pràctiques per a tots els càrrecs públics electes del PSC”  

Avui en el Ple Extraordinari 24/2018 de l’Ajuntament de Tortosa, s’ha aprovat ela justificació de les assignacions als grups polítics municipals durant els exercicis de 2015, 2016 i 2017.
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya ha estat l’únic grup que, segons l’informe de l’interventor, ha justificat correctament totes les assignacions cobrades i per tant no haurà de tornar cap import dels total dels 23.564,38€ que han de tornar els diferents grups municipals dels tres exercicis de 2015, 2016 i 2017.

“El fet que som l’únic grup municipal que ha justificat correctament les nostres assignacions dels exercicis 2015, 2016 i 2017 per a nosaltres és important i significatiu, els i les socialistes el volem posar en valor i volem destacar que aquest fet s’emmarca en el nostre compromís signat en un codi ètic de conducta i de bones pràctiques per a tots els càrrecs públics electes del PSC”.

L’edil socialista volgut destacar que els regidors i regidores del PSC ja es van comprometre al 2015 en signar un codi ètic de conducta per a tots els càrrecs públics electes així com un codi de bones pràctiques administratives. “I ho vam fer en el marc de les 79 propostes per a tractar de retornar la confiança dels ciutadans en la política que contempla el nostre programa electoral” ha reblat Roig.

“Els i les ciutadanes tenen el dret d’estar informats de com es justifiquen els ingressos que obtenen els seus representants, en aquest cas els grups polítics municipals”

“Sense dubte aquest fet constitueix una aposta en ferm per a la democratització de la vida municipal”, i és per això que el regidor socialista ha ressaltat el vot favorable del Grup Socialista a la proposta de justificació ”i per aquest motiu el nostre vot ha estat favorable a la  proposta i a l’informe de l’interventor, com no podía ser d’una l’altra manera, sent conseqüents si realment creiem que treballem veritablement per a la recuperació del prestigi de la política actuant de cara als  i  les ciutadans i ciutadanes de Tortosa”.
   
Per més informació o talls de veu: Enric Roig Montagut 620 96 82 85
S’adjunta el dictamen sotmés a aprovació

divendres, 28 de desembre del 2018

El PSC de Tortosa reclama a Roigé que faci complir el contracte d’enllumenat


El PSC de Tortosa presentarà al ple ordinari de gener de l’Ajuntament una moció que reclama a l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, que faci complir els contractes de l’enllumenat públic i neteja. Roig ha denunciat que, quatre anys després de l’entrada en vigor del nou contracte d’enllumenat, la ciutat continua fosca. També ha dit que les avaries no es resolen en els terminis previstos, menys de 48 hores; els fanals i quadres elèctrics no es netegen mensualment; o que hi ha moltes lluminàries que no funcionen. 

Roig ha reclamat al govern municipal que faci complir el contracte d’enllumenat a l’empresa adjudicatària i apliqui les sancions que siguin oportunes. Pel que fa al contracte de neteja, Roig ha dit que cinc mesos després de la seva entrada en vigor, Tortosa continua bruta i no s’han posat en marxa moltes de les iniciatives anunciades. 

En una segona moció, el PSC insta a l’Ajuntament de Tortosa, a la Generalitat i als grups parlamentaris a donar suport als pressuposts de l’Estat per al 2019.

Publicat el divendres 28 de desembre de 2018 a Canal 21 Ebre

El silenci del govern del Consell Comarcal dóna la raó al Grup del PSC-CP de que el pressupost de 2019 és irrealitzable

La Presidenta de l’ens comarcal ha estat incapaç de defensar el pressupost davant els arguments dels socialistes

La intervenció del portaveu del grup comarcal del PSC-CP, Enric Roig, en el ple ordinari del Consell Comarcal en el que s’ha aprovat el pressupost de l’ens per al 2019, ha estat tan contundent que, segons el propi conseller “el govern ha mantingut el silenci com a resposta i ha evidenciat la seva incapacitat per defensar un pressupost que no respon a la realitat i que és irrealitzable i que denota que aquest govern no treballa ni s’hi dedica prou a la comarca i a l’ens.” 

Els arguments que ha esgrimit Roig es basaven en el rebuig injustificat de les propostes presentades pels socialistes per millorar el pressupost, la manca de transparència en quant al calendari, que no és un pressupost creïble ni respon a la realitat de l’ens, la dolenta gestió del pressupost de 2018 i l’endeutament que suposarà. 

El Conseller socialista ha agraït les paraules del Conseller d’Hisenda, el Sr. Ferran Cid, que ha reconegut que Socialistes i Republicans van saber governar bé. 

Roig ha recordat que “si bé és cert que el Consell Comarcal és un ens amb un pressupost gairebé totalment finalista, amb una correcta i adequada gestió i aplicant polítiques per obtenir recursos, de contenció i d’optimització de la despesa, es pot prestar un gran servei a la ciutadania de la comarca, en definitiva amb treball, treball i més treball es pot fer una bona gestió tal i com vam fet els i les socialistesquan vam governar.”

Roig: “Volem que l’Ajuntament garanteixi el total compliment del contracte de l’enllumenat públic i que tregui a Tortosa de la foscor”

Els socialistes també demanaran al plenari que l’Ajuntament doni suport als Pressupostos Generals de l’Estat com a garants del món local 

El Grup Municipal del PSC presenta novament al ple de l’Ajuntament de Tortosa dues mocions de ciutat en benefici tant dels tortosins i tortosines, com del propi ens local que és qui ha de vetllar per millorar el dia a dia de les persones. “Perquè la nostra prioritat és Tortosa. I natros no renunciem a Tortosa” ha dit el portaveu socialista, Enric Roig. 

La primera de les mocions insta tant a l’Ajuntament de Tortosa com al Govern de la Generalitat a que donin suport als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019 donat que aquests suposaran 2.200 milions d’euros que beneficiaran tant als catalans i catalanes, cm als Ajuntaments i ens locals. 

Tal com ha explicat l’edil socialista, “els tortosins i tortosines han vist com en aquests anys creixien les desigualtats, la pobresa i la precarietat alhora que es retallava la inversió pública en l'Estat del Benestar i, amb l'excusa de la crisi, els ajuntaments també van veure retallades les seves competències. Ara podem revertir aquesta situació i reforçar l'autonomia local amb la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019 amb què treballa el Govern de l’Estat.” 

“Els ajuntaments, amb la crisi, van veure retallades les seves competències amb els governs de dretes i lleis com la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL)“ ha dit Roig, que ha recordat que la ministra Meritxell Batet ja està treballant per derogar la LRSAL i per enretirar recursos d’inconstitucionalitat de lleis que afavorien als ajuntaments i ens locals. Per aquest motiu des del PSC valoren molt positivament que en els Pressupostos per a 2019 s’hagin aconseguit 5 importants i concrets compromisos per al món local: 
  1. Els municipis podran dedicar part del superàvit al finançament i la millora d'inversions socials com el foment de l'ocupació i la construcció o rehabilitació d'habitatges. 
  2. Les entitats locals que en l'exercici anterior hagin complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de deute i la regla de despesa, tindran una taxa de reposició d'efectius de fins al 100% per a tots els sectors, funcions i serveis. 
  3. S’establirà un grup de treball per poder compensar als ajuntaments per les quantitats que hagin de tornar als contribuents per liquidacions de la plusvàlua. 
  4. Es podran crear Oficines d'Informació i Acció contra la Despoblació a comarques rurals que requereixin una intervenció urgent. 
  5. S’afavorirà la compra pública d'aliments de proximitat i amb criteris ecològics per potenciar l'agricultura com un puntal de desenvolupament rural. 
Segons Roig, “mesures com aquestes recollides als Pressupostos poden ajudar a revertir l’austeritat, reduir la desigualtat, la precarietat i la pobresa, per això és imprescindible el consens polític que permeti que siguin aprovats.” 

L’edil socialista ha lamentat que no es pugui arribar a un acord polític que suposarà una enorme millora per a tots i totes escudant-se en temes independentistes que no representen a tots i totes els catalans sense exclusió. “No ens podem permetre el luxe de desaprofitar cap oportunitat de millorar els recursos per als serveis públics fonamentals. És hora de demostrar que la política pot millorar el dia a dia de les persones, com ho fem des del món local i de que és possible construir consensos per millorar la nostra societat” ha reblat Roig. 

Moció per demanar compliment del contracte de l’enllumenat públic 

La segona moció que presentarà el PSC al ple de gener tornar a incidir en l’estat de la via pública, concretament en l’enllumenat. En el ple del mes de desembre el grup socialista ja va demanar al govern que es vetllés per donar total compliment als contractes de l’enllumenat públic i de la recollida d’escombreries i neteja viària, en tant en quant s’havien detectat incompliments pel que fa als contractes. 

El PSC ja havia denunciat aquesta situació a les Comissions Informatives d’Espai Públic, així com en rodes i notes de premsa, o en campanyes com Xeic! Pos com tenen Tortosa! i ara presenta aquesta moció “davant de les continuades queixes de tortosins i tortosines que veuen la ciutat fosca, que demana que les avaries s’arreglin ràpidament i que denuncien el mal estat de les lluminàries” ha explicat Roig. 

El regidor ha recordat que ja fa més de quatre anys que es va adjudicar el contracte i després d’aquest temps es continuen incomplint nombrosos temes “com ara el fet de que les avaries tarden molt més de 48 hores a solucionar-se i no es posen solucions provisionals per garantir un mínim enllumenat; molts suports presenten perill perquè tenen els mecanismes al descobert o les portilles aguantades amb filferro o cinta, tot i que aquests elements s’han de revisar 3 cops per setmana; els suports presenten enganxines i cartells des fa anys que l’empresa hauria d’enretirar mensualment;  tots els fanals s’haurien de pintar un cop cada 4 anys i tot i que ha passat el temps no s’han pintat; els fanals haurien d’h


aver estat inventariats i comptar amb una placa identificativa amb un número de telèfon i de fanal per a que els veïns puguin comunicar incidències"

En aquest sentit, Roig ha explicat que "el telèfon és una línia 900 genèrica que dona servei a diferents municipis i que desconeixen on està la seu del servei. Una seu que hauria de tenir dependències per atendre a les persones. i això sense entrar en detall en el compliment exhaustiu dels plecs tècnics"

“Recordem que, a més, el 2016 es va aprovar una modificació del contracte que representava un increment de 677.962,52 € a l’empresa adjudicatària ACSA, la mateixa que havia de fer les piscines, pel que no entenem com se’ls permet no atendre a les clàusules i plecs del segon contracte més important de l’Ajuntament” ha dit el regidor. 

Per aquest motiu el grup socialista ja ha demanat els informes i comunicats diaris, setmanals i mensuals, per veure de quina manera es duu a terme el control i seguiment de les tasques que ha de fer l`empresa adjudicatària i que ara no fa. 

“La situació ja es fa insostenible i són molts els tortosins i tortosines que se’ns adrecen diàriament queixant-se de carrers sense llum o de fanals perillosos. Per això amb aquesta moció demanem que es faci una auditoria tècnica i legal de l’empresa adjudicatària per determinar si s’està complint amb el contracte, que l’Ajuntament vetlli per a que es doni compliment al contracte i que imposi les sancions que aquesta estableix per uns incompliments que afecten de manera directa als ciutadans i ciutadanes i tregui a Tortosa de la foscor” ha reblat Roig. 

Finalment Roig ha desitjat als presents un millor any 2019 ple de pau, salut, esperança ii treball i que la situació sigui millor que el 2018 i que tots i totes siguin molt feliços.

dijous, 27 de desembre del 2018


1 any després, seguim treballant per Tortosa i per la comarca

Ara fa un any, el 27 de desembre de 2017, vaig ser objecte d’una moció de censura com a president del Consell Comarcal, fruit del trencament unilateral d’un pacte per part dels Republicans (ERC). 

Amb l’excusa de l’article 155, el bloc independentista de JuntsxNO, i traint i faltant a la seua paraula, Republicans van donar el govern comarcal a l’antiga Convergència; els mateixos que contradictòriament, 6 mesos després, fan president al company Pedro Sánchez i segurament també els que acabaran aprovant els Pressupostos Generals de l’Estat, segurament els pressupostos més socials i més beneficiosos per a Catalunya d’aquest país. Perquè ho saben molt bé, en la delicada situació política que estem vivint, ara més que mai, “o Sánchez, o l’abisme” 

Els i les socialistes al front del govern del Consell Comarcal, vam ser lleials fins al darrer dia amb els nostres socis de govern i sobretot amb la ciutadania i amb els nostres principis i valors. fins i tot vam saber governar en solitari i en minoria l’ens comarcal els darrers mesos de l’any. 

I ho vam fer com sempre hem defensat, cercant el consens i tendint ponts, amb eficàcia, transparència i diàleg i així vam ser capaços d’aprovar el Pressupost de la Corporació per al 2018 i de tancar el pressupost de 2017 amb molt bons resultats pressupostaris i sortint d’un Pla Econòmic i Financer fruit de la gestió dels anteriors governs dels governs de JuntsxNO. 

Ara, un any després, malauradament no hi ha res a celebrar. El nou govern del Consell Comarcal, amb la Sra. Zaragoza al front, ha aprés perfectament les maneres de governar del passat de Ferran Bel i Meritxell Roigé: d’immobilisme, la passivitat, males formes i manca de transparència. Es nota que ha tingut bons mestres. 

I tot amb la connivència, per activa i per passiva dels Republicans; aquells qeu ens demanaven aturar la moció de censura si nosaltres renunciàvem a les sigles del PSC, en definitiva als nostres principis i trets identitaris, aquells que ara ens volen enganyar a l’electorat creant una marca blanca de “socialistes independentistes”. No oblidem que la moció de censura va tenir més clau de política de Tortosa que Comarcal, tot sota les ordres de Bel i Roigé. 

Ara bé, en apropar-se les eleccions municipals del 26 de maig, tots, els uns i els altres, es fan els simpàtics amb els socialistes, quan ja sabem que no ens poden veure, i les discrepàncies en els govern de JuntsxNO, són evidents i palpables, però, no ens enganyem, el seu futur electoral no està gens clar, i ara, després de volen acostar posicions, quan ens han volgut fer fora de les institucions, per no pensar com ells, amb una actitud antidemocràtica i absolutista. 

Els governs de JuntsxNO, han contribuït a crear aquesta situació de crispació i exclusió de la nostra formació política donat veu i suport a aquells intransigents qeu en l’àmbit públic ens han assenyalat, insultat, agredit verbalment, pintat les nostres seus, com en las darrers dies arreu de Catalunya, 

També ho ha fet el nou govern del Consell Comarcal, que governa ben poc, ha deixat de fer una bona gestió i un bon treball davant de l’entitat. Ens vol arraconar i treure visibilitat com a grup comarcal, al ple ens han canviat la configuració dels seients; se’ns nega la possibilitat d’assistir Consell d’Alcaldes, on ja no es convoca als portaveus dels grups comarcals; com negant-nos la utilització de la seu comarcal per fer rodes de premsa. No són capaços d’atendre les nostres propostes ni per consensuar el pressupost del Consell per al 2019. Aquesta és la seva idea de bon govern i transparència? 

Nosaltres, en canvi, vam demostrar que amb treball, treball i més treball es pot fer una bona gestió sense entrar en la confrontació i defugint de la deriva independentista que ha imposat al Consell el bloc de JuntsxNO (CiU ara PDeCAT i els Republicans) i vam deixar una molt bona herència que el nou govern no ha sabut aprofitar. 

Un govern que ha tornat als seus orígens i maneres de fer. Que volen aprovar un pressupost de mínims sense consens i sense tenir en compte les propostes de l’oposició. Que han tornat a deixar estancat el conveni col·lectiu dels treballadors, quan únicament restava tancar alguns detalls de la proposta que vam deixar enllestida el novembre de 2017, i que ha fet que el personal torni a estar queixós per la falta de consideració d’un govern que no governa per a tots i totes. 

Afortunadament, nosaltres no som així. La nostra gestió al capdavant de la presidència del Consell Comarcal va demostrar que, treballant des del consens polític i l’entesa es pot crear ocupació i riquesa, implantant polítiques socials amb criteris i garanties d’igualtat d’oportunitats per a tothom. Que es pot arribar a un acord de concertació territorial pel desenvolupament econòmic i l’ocupació. Que es poden implantar nous serveis d’atenció a les persones com la nostra prioritat, tant pel que fa serveis socials, d’inserció laboral, educatius i culturals. Que es pot apostar per la implantació de les borses de treball per regular la contractació del personal, assegurant així la igualtat d’oportunitats, la transparència i el bon govern, sempre al servei de les persones. 

Un any després de la moció de censura, nosaltres no hem defallit. I la nostra experiència de govern al capdavant del Consell, unida a l’acció d’oposició responsable a l’Ajuntament de Tortosa, ens donen confiança i ens fa presentar-nos a les eleccions municipals del 26 de maig amb l’aval que suposa haver desenvolupat una àrdua feina per acompanyar els nostres veïns i veïnes en la cerca de solucions als seus problemes durant els darrers anys. 

Aquest 2019 la ciutadania té a les seves mans el poder decidir si vol seguir amb les polítiques continuistes, immobilistes i de confrontació dels actuals governs al Consell Comarcal i a l’Ajuntament de Tortosa o, pel contrari, volen un canvi que redibuixi un territori, el Baix Ebre, i una ciutat, Tortosa, que siguin amables i oberts, inclusius, basats en la igualtat i en els valors, la solidaritat i la justícia, de tots i totes sense exclusions, governant amb mà estesa per a totes les sensibilitats i ideologies. Aquest és el govern que segur farem, els i les socialistes! #Ara_Roig #Roig2019

divendres, 21 de desembre del 2018

Roig: “el govern no pot confondre deliberadament a la ciutadania. No estan fent una millora de la il•luminació del parc municipal, estan reparat allò que no funciona des de fa quatre mesos”

El PSC ha demanat per escrit els informes corresponents en compliment als plecs de clàusules del contracte d’enllumenat públic 


Davant d’una notícia apareguda en algun mitjà de comunicació el que el govern municipal diu que s’estan fent obres de millora de l’enllumenat a una part del parc municipal Teodor González, el PSC vol deixar clar que no es pot enganyar deliberadament a la ciutadania perquè aquestes obres no es corresponen amb una millora, sinó amb una reparació de l’enllumenat. 

Tal i com es pot veure a les fotografies que s’adjunten, una part important del Parc està a les fosques des de fa més de 3 mesos i ara el que es fa és substituir un cable per tal de que les lluminàries existents tornin a funcionar. 

Cal recordar que en el darrer ple ja es va demanar a l’alcaldessa que fes complir els contractes de recollida d’escombreries i neteja viària i d’enllumenat, en tant en quant la ciutat continua bruta i fosca, i no s’ha donat compliment a temes com el temps de resolució de les avaries, la neteja dels fanals i quadres elèctrics o els projectes tècnics. 

Per aquest motiu des del PSC s’ha anat més endavant i ja han demanat per escrit els informes d’incidències diaris, de control setmanal i de funcionament i manteniment mensuals d’acord amb el punt 3.3 de l’annex de les prescripcions tècniques del contracte.

Roig considera una “irresponsabilitat” ajornar el ple del Baix Ebre pel Consell de Ministres

El portaveu del grup comarcal del PSC-CP al Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, considera una “irresponsabilitat” ajornar el ple d’aprovació del pressupost de l’ens comarcal per la celebració del Consell de Ministres de Barcelona. Roig ha qualificat “d’inacceptable que els governs dels ens locals tanquin les institucions per la celebració del Consell de Ministres” més quan el d’aprovació del pressupost, és un dels plens més importants del mandat en l’àmbit local. Segons Roig, aquest ple estava acordat des del mes de setembre i ara s’ajor

na, diu, “amb l’excusa de que alguns consellers no podran arribar a l’ens a causa de les accions previstes per aquest dia”. Roig considera que és una “excusa no vàlida” i assenyala que allò que volen “els governs independentistes és aturar l’activitat política de les institucions” i, en aquest cas, del Consell Comarcal, encara més. En un comunicat, Roig manifesta que li sembla “inverosímil i irresponsable” que la presidenta del Consell del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, doni suport a una aturada “convocada per grups que estan fóra de l’ordre institucional i que l’únic que fan és pressionar al Govern de la Generalitat i als ens locals encapçalats per PDeCat i els Republicans.

Publicat el divendres 21 de desembre de 2018 a marfanta.com

Enric Roig, regidor del PSC: “Els periodistes sou un pilar bàsic de la democràcia”

Membres del Consistori comparteixen el tradicional esmorzar anual amb la premsa tortosina

Aquest matí, a l’hotel Corona de Tortosa, l’alcaldessa Meritxell Roigé i diversos membres del Consistori han compartit el tradicional esmorzar anual amb els mitjans de comunicació de la ciutat.

Josep Baubí, president de la demarcació de l’Ebre del Col•legi de Periodistes, ha subratllat el fet que l’entitat que representa treballa per “dignificar la professió” . Així mateix, ha instat els polítics a “respectar la feina dels professionals de la comunicació” i als membres dels mitjans a “respectar el nostre codi deontològic”.
Enric Roig, del PSC, ha reconegut la tasca del gremi dels periodistes: “Sou un pilar bàsic de la democràcia, la informació. Gràcies per ser la nostra veu. Continueu treballant amb força i amb imparcialitat”.

El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha subratllat la importància de la tasca de la premsa local i comarcal: “Els vostres ulls fan arribar a la ciutadania el que passa a Tortosa”. Ha reconegut el fet que “molts treballeu de manera precària” i ha desitjat “que millori la vostra situació”, no en va “si empitjora, se’n ressentirà la pluralitat informativa” Finalment, ha subratllat que “ens trobem en un moment polític complicat. Tinguem en compte les persones”.

Maria Jesús Viña, regidora d’ERC, s’ha sumat als agraïments “per la paciència i implicació de la premsa, per ajudar el partit a comunicar les nostres accions i dur la política de Tortosa a les cases de les veïnes i els veïns”.

Per a Emili Lehmann, conseller del PDCat, els periodistes ocupen “una posició imprescindible a totes les Terres de l’Ebre, no només en l’àmbit polític, sinó també en el social, el cultural, l’esportiu i d’altres. Vosaltres transmeteu qui som i on volem arribar”. Ha desitjat al gremi “que us acompanyi la il•lusió en tot el que feu”.

Meritxell Roigé ha animat els professionals a col•legiar-se: “És necessari un col•legi de periodistes a les Terres de l’Ebre. Sense vatros, no arribaríem a tanta gent”. D’altra banda, ha remarcat els “canvis de rols i les noves incorporacions” que aquest any s’han esdevingut al govern municipal. Per a l’alcaldessa, ha estat “un any difícil, que ha afectat la ciutat”. Més enllà de l’administració municipal, ha volgut recordar que “encara tenim gent empresonada, entre ells la presidenta del Parlament i diversos consellers”.

En acabar l’acte, els membres del Consistori han desitjat bones festes als assistents i hi han compartit un brindis amb cava.

Publicat el dijous 20 de desembre de 2018 a La Ciutat de Tortosa

dijous, 20 de desembre del 2018

Enric Roig considera una irresponsabilitat ajornar el ple d’aprovació del Pressupost del Consell Comarcal excusant-se en la celebració del Consell de Ministres a Barcelona

La celebració del Ple estava acordada des del mes de setembre i s’ha canviat de data sense convocar als portaveus en un clar exemple de manca de transparència i consens

El portaveu del grup comarcal del PSC-CP al Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha qualificat d’inacceptable que els governs dels ens locals tanquin les institucions demà divendres 21 de desembre per la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, “i encara més quan un dels plens més importants del mandat en l’àmbit local, el d’aprovació i posada en funcionament del Pressupost, s’ajorni una setmana perquè la presidenta del Consell Comarcal no vol aprovar-ho aquest dia.”

Aquest Ple de Pressupostos estava acordat des del mes de setembre, a proposta de la mateixa presidenta, la Sra. Zaragoza, que va avançar el ple Ordinari a les 11 h per tal de procedir a l’aprovació del pressupost i, posteriorment, a la felicitació de Nadal als treballadors de l’ens públic, “un acord que s’ha mantingut reiteradament en les diverses juntes de portaveus des del setembre” ha recordat Roig.

Ara, sense previ avís als portaveus ni convocar cap junta, cosa que seria el més normal en un govern marcat per la transparència i el consens, s’ajorna aquest ple amb l’excusa de que alguns consellers no podran arribar a l’ens a causa de les accions previstes per aquest dia.

Un pressupost per al 2019 en què la Presidenta no ha estat capaç ni de desenvolupar un calendari d’aprovació clar, com és evident, i tal i com s’havia fet fina ara al Consell Comarcal; s’ha donat compte abans al Consell d’Alcaldes que a la Comissió Informativa i, per tant, als grups comarcals i no s’han atès les propostes fetes per part del grup comarcal socialista, que es van lliurar el passat 5 d’octubre.

Roig s’ha mostrat molt contrariat, en tant en quant “aquesta no és una excusa vàlida. El que realment volen els governs independentistes és aturar l’activitat política de les institucions i, en aquest cas, del Consell Comarcal, encara més.”

“La presidenta, com alcaldessa pot fer el que vulgui al seu ajuntament i tancar-lo, com sembla ser que farà demà, però com a presidenta del Consell Comarcal em sembla inverosímil i irresponsable que pugui donar suport a una aturada convocada per grups que estan fóra de l’ordre institucional i que l’únic que fan és pressionar al Govern de la Generalitat i als ens locals encapçalats per PDeCat i els Republicans” ha reblat Roig.

El conseller considera que és una irresponsabilitat que es deixin endur per aquesta onada quan aquesta mateixa tarda es reuneixen amb tota normalitat els dos governs, el català i l’espanyol, i, fins i tot, membres dels dos governs assistiran al lliurament dels premis Ferrer i Salat de la patronal a Barcelona i està convençut de que demà el Consell de Ministres es desenvoluparà amb tota normalitat. “Un Consell de Ministres en el que, entre altres, s’aprovarà la pujada del Salari Mínim Interprofessional fins als 900 €, l’augment del salari dels funcionaris en un 2,75% i polítiques en contra de la violència masclista.”

El nostre Taller d'Arquitectura us desitja Bon Nadal i millor 2019 amb pau, salut, esperança i treball22 de desembre Dissabte Roig a la plaça Barcelona


La Vinyeta de la Rosa de Tortosa novembre - desembre 2018


La Rosa de Tortosa núm 37 novembre - desembre de 2018
El Primer Secretari i candidat a l’alcaldia, Enric Roig, esperona als militants i simpatitzats a treballar per demostrar que és la veritable alternativa de govern per a Tortosa

L’Assemblea de l’Agrupació de Tortosa aprova dues propostes de resolució en suport a la reunió del Govern a Barcelona i per uns pressupostos de l'estat socials i garants del món local


Ahir dimecres 19 de desembre va tenir lloc l’Assemblea Ordinària de l’Agrupació Local de Tortosa del PSC en la que es va aprovar l’informe polític i de gestió de l’any 2018.

En la seva intervenció el Primer Secretari i candidat a l’alcaldia, Enric Roig, va fer un resum de la complicada situació política a Catalunya, “amb un govern que no governa i només busca la confrontació i el trencament, defugint del diàleg i el pacte, sense preocupar-se dels problemes reals de la gent: l’atur, la pobresa, la sanitat, l’educació ni de la manca d’oportunitats que tant estan patint les Terres de l’Ebre i Tortosa.”

Roig va recordar que aquesta actitud s’està donant contínuament en moltes de les nostres institucions. Traslladant el debat nacional i identitari a les institucions locals contra aquells que no pensem com ells, els socialistes. “Ens volen arraconar i traeixen la nostra confiança. Ho hem vist al Consell Comarcal del Baix Ebre, on han trencat el seu pacte, venent-se als senyors de la dreta, els convergents, dirigits clarament per Ferran Bel i Meritxell Roigé en un intent més de restar-nos visibilitat de cara a les eleccions municipals.”

D’altra banda, el candidat va fer esment a la moció de censura presentada pel PSOE que ha fet que a Espanya tinguem un nou govern socialista, que està sent conseqüent i fent polítiques que defugen de l’únic debat identitari i està demostrant que hi ha una altra manera de governar a Espanya.

Pel que fa a Tortosa, el Primer Secretari va afirmar que les coses van a pitjor. Continuem assistint a un constant deteriorament de la nostra estimada ciutat. “Contractes fallits i mal gestionats, manteniment deficient, foscor i brutícia, un pont que ha estat un fracàs, unes piscines a la meitat i que no són per a tots, en un govern, amb el suport dels Republicans de Tortosa, plantat en un immobilisme i una manca d’acció i de model de ciutat que tapa les seves vergonyes embolcallant.-se en banderes i llacets de color groc, però que continua ensopint Tortosa, vivint de rendes i molt lluny d’apostar per la ciutat de les oportunitats.”

Finalment, Roig va esperonar als militants i simpatitzants a “esforçar-se al màxim per evitar el frontisme en la política catalana; intensificant la nostra presència, tant ciutadana com associativa, per difondre el nostre projecte de canvi a Tortosa i per mobilitzar-nos en la preparació del repte polític que representen les properes eleccions municipals que se celebraran el 26 maig del 2019.”

“Hem de combatre aquest gran bloc dretà i independentista, i ser la veritable alternativa al govern, amb polítiques socials, polítiques d’ocupació i tendint la mà a aquells que vulguin el millor per Tortosa i pels seus ciutadans i ciutadanes i en el que hem de dir a aquells que ara ens menyspreen que, com nosaltres sempre fem, tinguin coratge per estendre ponts i valor per creuar aquells que els tendeixen”, va reblar Roig. “Som la única alternativa no independentista que governarà per a tots i totes sense exclusió.”

Proposta de resolució en suport a la reunió del Govern a Barcelona

La primera proposta aprovada fa referència a la reunió del Consell de Ministres a Barcelona de demà divendres 21 de desembre. A ella l’Agrupació del PSC de Tortosa dóna el seu suport al manifest que defensa aquesta reunió i critica el president de la Generalitat, Quim Torra, per estimular els grups radicals identitaris que s’han proposat organitzar accions per impedir, boicotejar i desnaturalitzar la reunió, i valoren positivament que l’Estat visualitzi la seva presència a Catalunya després d’anys d’inacció dels governs del PP.

Roig justifica aquest suport al manifest davant situacions com l’ajornament del Ple del Consell Comarcal previst per demà, que ha d’aprovar el pressupost, escudant-se en l’aturada de país.

Proposta de resolució per uns pressupostos de l'estat socials i garants del món local

A l’altra proposta de resolució es recull que els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 suposaran 2.200 milions d'euros per millorar les condicions de vida dels catalans i les catalanes, a més d'altres mesures socials i econòmiques que també beneficiaran Catalunya, com la pujada del salari mínim interprofessional, o la millora del poder adquisitiu dels pensionistes.

Per això es demana el suport de l’Ajuntament de Tortosa a la proposta de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019, que permetrà plasmar les prioritats de l'agenda social al nostre municipi i al conjunt del país i insta al Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l'Estat i donar el seu suport als Pressupostos que permetin complir les seves obligacions de finançament amb Tortosa i amb el conjunt del món local, que s’han vist afectats directament per les retallades pressupostàries de la Generalitat en els últims anys.

Podeu consultar les propostes de resolució aquí:


dimecres, 5 de desembre del 2018


Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal Pensant en Roig! núm. 39 desembre de 2018


La meua prioritat, Tortosa! Una xerrada amb Enric Roig


Ha passat un temps des de l'últim cop que em vaig trobar amb Enric Roig. trobar amb Enric Roig. 

Aquest cop hem quedat al seu Taller d’Arquitectura, a les 5 de la tarda. Truco al timbre i creuo la porta de fusta, on em rep Enric amb un somriure.

-Hola Antonio, què tal, com va tot?- Em pregunta. Li responc que tot bé i m'invita a passar. El despatx és gran, lluminós i ple de llibres i carpetes. Per tots els racons hi ha algun petit detall roig i mapes i dibuixos de Tortosa.

- Què, Enric, com veus la ciutat últimament? S'ha notat el canvi d'alcaldessa?- Li pregunto encuriosit.

- Ja comencem amb les preguntes Antonio?- riu Enric- Pos no massa bé, ja que ho dius. Continuo estan preocupat per la ciutat, però tampoc et negaré que estic animat. Tenim eleccions aviat i crec que si els ciutadans ho volen, tenen un bon canvi per a Tortosa ben a prop. 

- Home, hi ha alguns problemes com l'atur, la crisi econòmica o la justícia social que sembla que estan molt agafats a la ciutat, creus que hi podem sortir d'aquí?- La pregunta em surt gairebé automàtica, ja que és un tema que sovint em fa pensar.

- Per desgràcia, hi ha problemes que un Ajuntament sol no pot resoldre del tot, Antonio, però estic molt convençut que amb treball i tenacitat, podem lluitar per una Tortosa molt millor- respon Enric. Sembla segur del que diu, i em transmet també aquesta seguretat. Donem un petit tomb pel despatx, (on cada racó té un petit detall que mirar) i llavors decidim anar a fer un cafè com l'últim cop. Just al sortir, em ve a la memòria les pintades que li van fer a la porta del despatx i li pregunto pel tema. 

-Ui, em va saber molt mal -respon- primer que res, perquè crec que una cosa és la vida privada i l'altra la vida política, i per tant al meu despatx particular (que tinc com a arquitecte i no com a polític), no entenc per què he de patir una agressió. I per l'altra, perquè jo estic convençut que a nivell municipal ja tenim suficients assumptes pels que patir i voler millorar. Crec que val més la pena a nivell local pensar en quines ajudes poden tenir els tortosins i tortosines, com fer una Tortosa millor i més amable que no estar tot el dia amb estridències polítiques que aquí serveixen de ben poc. Per suposat respecto la llibertat d'expressió, però insisteixo, a nivell local el què importa son les polítiques per als ciutadans i no els grans discursos que no aporten res- assegura Enric.

Seguim passejant fins que arribem a la cafeteria de l'últim cop. Demanem per beure i segueixo insistint: 

- Enric, hem parlat de millorar Tortosa i estic d'acord. Jo tinc les meves idees sobre com s'hauria de millorar la ciutat, però tu què proposes?- 

Enric somriu. Ja tardaves en fer-me la pregunta! Mira, no et negaré que li he donat moltes voltes a com millorar la ciutat, però sobretot que siguin propostes factibles per a redibuixar Tortosa. Per exemple, tenim un Pla de Comerç amb 178 accions, tenim un Pla Integral per al Centre Comercial, començant per recuperar els terrenys de Renfe i passant per l'Eixample, tenim un Pla Local d'Ocupació valorat en més d'1 milió d'Euros i un Pla de Manteniment per millorar l'espai públic, volem remodelar la plaça d’Alfons XII, entre moltes altres coses. Ara mateix també estem llençant una proposta més concreta cada setmana, per a que els votants vegin tot el pla per millorar la ciutat en el que estem treballant.El que no podem fer és renunciar al 3r pont, al nou hospital o al 3r institut. No pot ser que Tortosa no tingui piscina descoberta d’estiu, que jo si faré, o que s’hagi fet una nefasta reforma del Pont de l’Estat amb tot el que ha costat de més i els problemes que no ha solucionat.

No puc evitar pensar que, amb els anys que fa que conec a Enric, encara no l'he vist mai cansat de la política local. - Enric, per què et continues presentant? Està clar que tens ganes de millorar la ciutat, però es que mai t'he vist cansat. Per què? 

- Bé, Antonio, per una raó. Tortosa necessita un canvi i això em mou Tinc l'energia i les idees per treballar i transformar Tortosa, la nostra Tortosa. I dic la nostra perquè tinc passió i ambició per Tortosa, la ciutat on vaig néixer i on vull que visquin els meus fills. I perquè ara és l'hora de fer de Tortosa la Ciutat de les Oportunitats, la nostra gent jove ha de tenir oportunitats a Tortosa i això passa, indiscutiblement, per la creació d'ocupació i per la reactivació econòmica de la nostra ciutat i del nostre territori.- 

- I no vols passar mai a un altre pla polític? Per què en sé d'algun que no ha tardat en vendre l'alcaldia per un lloc millor...

- En absolut. Ja em va fer aquesta pregunta una vegada i des d'ençà a ara, tot i haver tingut l'oportunitat d'anar a les llistes per al Parlament, el Congrés o el Senat, vull quedar-me a la ciutat, perquè, tal com he demostrat en el meu pas pel Consell Comarcal, com a vicepresident i president, lo meu és el món local i la meva prioritat és Tortosa.- 

- Ja que ha mencionat el Consell Comarcal, com porta el tema de la moció de censura?

Miri, al Consell Comarcal vam fer un pacte entre cavallers amb els Republicans i ells el van trencar de manera unilateral, saltant-se el seu compromís de que els temes de caràcter nacional no influirien en la política local. Però puc dir amb orgull que la meva gestió al Consell ha estat excel·lent, al servei de les persones. 

Aturem la conversa, per què una persona s'ha parat a xerrar amb Enric. Què tal la família, com esteu tots, et veig molt bé, com es troba... Enric parla amb ell tranquil·lament, es nota que està còmode quan conversa. Quan marxa, no puc evitar fer-li el comentari, mig rient: - T'agrada xerrar amb la gent eh?- Enric també riu. Home, no ho puc evitar! M'agrada escoltar a la gent, però sobretot per conèixer què fa falta a la ciutat. Per ser un bon alcalde, necessites primer saber que volen els tortosins i, com veu, la gent està molt preocupada per l’estat de la ciutat, perquè està molt bruta. Per això nosaltres proposem un pla de xoc i demanem un sobreesforç a l’Ajuntament .- respon més seriós. 

- I creus que saps ara el que realment volen? 

- Home, hi ha una cosa que sí sé segura: molts ciutadans estem cansats d'aquesta forma de governar només per a uns quants. Des de l'oposició portem anys demanant al govern que canviï de rumb, que aposti per la creació de llocs de treball, en portar empreses, en promocionar el comerç, en ajudar als que més ho necessiten, però ells han preferit dedicar-se als discursos grandiloqüents què comentàvem abans, però a l'hora de la veritat, estan ben buits i no acaben fent res per la nostra ciutat. Però nosaltres no defallim i volem solucionar els problemes dels tortosins i tortosines. I sabem el que volen, ho sabem perquè estem recollint les propostes dels tortosins i tortosines en el que hem anomenat “El Llibre Roig de Tortosa”, propostes que estem analitzant i incloent al nostre programa.- El del Llibre Roig em crida l'atenció, així que insisteixo: - Com, com, què és això del llibre Roig?- Enric respon: - Un recull de les propostes dels tortosins i tortosines per millorar la ciutat. Tots i totes hi poden escriure per dir les seves idees i així també sabem quines son les principals mancances i on és necessari treballar més.- explica Enric. Reconec que la idea m'agrada, i el que sigui un llibre “Roig”, el color de les esquerres, encara m'agrada més.

Seguim xerrant una bona estona més, fins que es fa hora de marxar. Al acomiadar-nos no puc evitar pensar que segurament he tingut aquesta conversa amb el futur alcalde de Tortosa.

Antoni López. Formador

Entrevista publicada a La Rosa de Tortosa de setembre de 2018

dimarts, 4 de desembre del 2018

Roig demana a l’alcaldessa que faci complir els contractes de l’enllumenat públic i de la recollida d’escombreries i neteja, i demana solucions ja!

El Ple de desembre aprova la moció socialista per demanar el Nobel per a Federico García Lorca i rebutja la que demanava potenciar la lluita contra la violència de gènere

“Tortosa torna a estar fosca i continua estant molt bruta i això denota un incompliment i una fallida dels contractes d’enllumenat i de recollida d’escombreries i neteja viària al que cal posar solució de manera immediata.” Aquests van ser els precs que el portaveu socialista, Enric Roig, va fer al ple de Tortosa a arrel de les nombroses queixes dels ciutadans i ciutadanes en relació a l’enllumenat i la neteja viària a Tortosa.

Pel que fa a l’enllumenat, Roig va recordar que “han tardat un mes i mig en arreglar una lluminària del carrer La Salle”, quan d’acord amb els Plecs Tècnics que regeixen el contracte, les avaries s’han de solucionar en menys de 48 hores i que, en cas de que la solució requereixi més temps o afecti tres o més punts de llum consecutius, caldrà fer una solució provisional que asseguri la il·luminació. “Actualment les avaries no es resolen en els terminis previstos ja que hi ha lluminàries en als barris de Santa Clara, el Temple i Ferreries, que no funcionen que no s’han arreglat en setmanes, deixant els carrers foscos i provocant sensació d’inseguretat entre els veïns i veïnes.”

L’edil socialista també va recordar que els Plecs determinen que els fanals i quadres elèctrics s’han de netejar de papers enganxats mensualment “cosa que actualment no es fa perquè podem veure els fanals plens d’enganxines durant mesos.” Per aquests motius Roig va demanar al govern que “ja que han externalitzat un servei municipal a una empresa privada, facin el que sigui per exigir que aquesta compleixi amb els plecs i el contracte en tots els seus aspectes.”

D’altra banda Roig va fer un altre prec per demanar també el compliment del contracte de la recollida d’escombreries i neteja viària ja que “4 mesos després d’entrar en funcionament el servei encara no s’han presentat els projectes tècnics que s’havien d’aportar en el primer mes de contracte.” El portaveu del PSC es va referir també a les nombroses queixes per la brutícia acumulada a molts carrers de la ciutat. “No pot ser que, més de quinze dies després, al carrer Berenguer IV encara quedin restes del paviment que va ser arrencar pels darrers aiguats” ha reblat Roig.

Finalment el regidor va fer un tercer prec demanant que se solucionen les errades i discordances existents entre els resultats de les votacions de les mocions que apareixen als llistats del web de l’Ajuntament i les actes dels plens. “Vostès ja no compleixen amb moltes de les mocions que s’aproven, tot i haver-ho reclamat en diverses ocasions, però si que demanem que, al menys, hi hagi concordança entre les votacions que recullen els llistats resum de les mocions amb el que realment es va votar al Ple que és el que val, de manera que la ciutadania pugui conèixer la postura dels partits.”


Aprovada la moció per demanar el Nobel de Literatura a Federico García Lorca

La moció va comptar amb la unanimitat dels vots del plenari i amb ella l’Ajuntament s’adherirà al Manifest perquè l’Acadèmia modifiqui els seus estatuts i concedeixi el Premi a Lorca a títol pòstum i es duran a terme actes de record i reconeixement a l’entorn de la figura de Federico García Lorca. Roig va agrair aquest reconeixement “a un home executat per la seva afinitat amb el Front Popular, per ser republicà, d’esquerres i homosexual, pel seu innegable compromís amb la causa de l'alliberament de les dones i la seva aposta per la igualtat entre sexes.”


Rebuig a incrementar les mesures per lluitar contra la violència de gènere

L’altra proposta socialista, presentada amb motiu del 25N, Dia Internacional de la lluita contra la Violència de Gènere, va comptar amb el vot contrari de Convergents i Republicans ja que incloïa un punt que instava als Grups Parlamentaris de les Corts Generals a tramitar els Pressupostos Generals de 2019, que suposaran un increment de les partides destinades a aquesta lluita.

Roig va lamentar aquesta decisió i va recordar que  “després de 7 anys de retallades i asfíxia dels governs de dretes, i de retrocedir en igualtat d’oportunitats, en cohesió social, en llibertats i drets, en qualitat democràtica i en convivència, ara se’ns presenten uns pressupostos que, entre altres, significaran, per als 7,5 milions de catalans un increment de 2.200 milions d’euros més per Catalunya; augmenta el Salari Mínim Interprofessional a 900 €; incrementa el poder adquisitiu per a 8.700.000 pensionistes; augmenta les beques i el pressupost per investigació; crea un fons de 50 milions per garantir el desplegament de la legislació contra la pobresa energètica; preveu 630 milions per a dotació d’habitatge i 515 milions per finançar l’atenció a la dependència i incrementa un 10% del pressupost per finançar el Pacte contra la Violència de Gènere, que era el motiu de la moció que avui no han volgut aprovar. I ja veurem si finalment acaben donant suport als pressupostos, perquè donar suport al Pedro Sánchez per a ser president i després no donar suport a uns pressupostos que possiblement són els més socials que hi ha hagut en la història recent d’Espanya, no té coherència. Però vostès, els independentistes sempre ho fan tot de cara a la galeria. D’això si que en saben, de fer gestos. Però és que no volen recursos per Catalunya i pels Ajuntaments?” ha reblat Roig.

Al ple, el portaveu socialista també va adreçar-se al regidor Emili Lehmann, que va demanar decència al grup socialista davant de la seva postura en el vot de la moció per l’absolució dels polítics presos. Roig va dir-li “entenc que vostès no hagin recolzat la nostra moció contra la Violència de Gènere per no estar d’acord amb el punt de donar suport als pressupostos, però no per això consideraré que no estan en contra de la lluita contra la violència de gènere, ni els demanaré decència, per tant vostès també han d’entendre la nostra posició davant determinats temes i, per tant, no se’ns pot tatxar d’indecents per no estar d’acord amb determinats punts d’una moció que nega que vivim en un estat de dret amb separació de poders i que rebutja complir la legalitat.”

Finalment, Roig va començar la seva intervenció al plenari recordant que ahir, 3 de desembre, era el Dia Internacional dels Persones amb Discapacitat i, “a pesar de que en el passat Ple no es va poder aprovar una moció per aplicar protocols que garanteixin l’accessibilitat a equipaments i espais públics, encoratjo a continuar treballant des de les administracions per empoderar les persones amb discapacitat i garantir la seva integració i igualtat.”

dilluns, 3 de desembre del 2018

Roig: “Hem sortit al carrer per escoltar la veu dels ciutadans i ciutadanes sobre com volen que sigui la reforma de la plaça d’Alfons XII”

Aquesta reforma s’integra dintre del Pla Integral pel Centre de Tortosa que l’alcaldable socialista va presentar aquest Dissabte Roig 

L’Agrupació Local del PSC de Tortosa va sortir de nou al carrer el passat dissabte 1 de desembre per explicar a la ciutadania algunes de les seves propostes per Tortosa i per recollir les opinions dels ciutadans i ciutadanes al Llibre Roig de Tortosa, concretament pel que fa al centre de Tortosa i a la plaça d’Alfons XII. 

L’alcaldable del PSC a Tortosa va preguntar als tortosins i tortosines que es van apropar a la plaça quina creuen que ha de ser la intervenció que cal fer a aquest espai per a que sigui una plaça agradable i inclusiva i que atragui gent per revitalitzar el Centre Comercial. En aquest sentit es van recollir entre 30 i 40 idees que van passar a formar part del Llibre Roig de Tortosa, “un llibre, que vam presentar a Sant Jordi, on s’escriuen les propostes dels tortosins i tortosines per canviar, millorar i redibuixar Tortosa i que puguem fer realitat la ciutat que volen. Un llibre virtual, electrònic on tothom hi té cabuda si vol millorar Tortosa” ha explicat Roig. 

La parada del Dissabte Roig es va fer a la plaça d’Alfons XII com un del punts centrals del Pla Integral del Centre de Tortosa que va presentar el regidor socialista al nombrós públic que va passar per la plaça. “Aquest Pla vol connectar els eixamples i el centre en els terrenys recuperats a Renfe gràcies al conveni, com a ròtula i creant noves avingudes verdes i bulevards. Aquesta actuació permetria superar la manca de connexió entre els eixamples a causa de la presència de les vies del tren, superar l'efecte divisori de l'avinguda Generalitat i acabar amb les barreres arquitectòniques i manca de mobilitat per als vianants” va explicar Roig, que qualifica aquest pla com “molt important per reactivar i impulsar el comerç.” 

Roig va insistir en que “un altre dels projectes que incorpora, és la reforma de la plaça Alfons, com a part d’una xarxa de places com àgores de del Pont de Pedra fins al conjunt residencial i comercial de Renfe, que han de revitalitzar aquesta zona com el Centre Comercial a cel obert més important del sud de Catalunya.” 

El PSC continuarà fent aquests Dies Rojos per la ciutat per mostrar les seves propostes i recollir les idees dels tortosins i tortosines per redibuixar Tortosa i que torni a ser la Ciutat de les Oportunitats. 

#ARA_ROIG #Roig2019 


És el pressupost per al futur de Tortosa?

AQUESTA ÉS la pregunta que ens vam fer el passat mes de novembre quan es va portar a aprovació el pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per al 2019. 

TOT I QUE volíem votar a favor, el PSC no vam poder donar-hi suport perquè entenem que el pressupost ha de ser un gran projecte de ciutat, consensuat amb totes les forces polítiques i que doni resposta a les necessitats de la ciutadania. Però, malauradament, aquest pressupost respon a una visió desenfocada de la ciutat, no respon a les polítiques actives que necessita Tortosa, és continuista, poc atrevit i electoralista. 

NO VOLEM que ens passi com a Pedro Sánchez, que ha heretat un pressupost, el del PP, que no és el que es mereix l’Estat; pensant que és el pressupost que haurem de gestionar a partir del juliol de 2019, quan estarem al capdavant del govern de la ciutat. 

MALAURADAMENT, s’ha aprovat un pressupost, el de CiU-PDeCAT i dels Republicans de Tortosa, que continua sense incloure partides que donin compliment a les seues promeses incomplertes: Pla Local d’Ocupació, Pla Estratègic, Pla de Muralles, zona lúdica per als Joves, etc., i que destina inversions a obres per a que les inaugurin abans d’eleccions i facin veure que han fet alguna cosa més que mitja piscina i una reforma nefasta del pont de l’Estat. 

NOSALTRES apostem per uns pressupostos arriscats i actius, que serveixin per aplicar polítiques actives, que tornin la il·lusió als joves, que els ofereixi un lloc de treball i oci, que els faci sentir-se orgullosos de la seva ciutat. Per això el nostre grup va fer propostes al pressupost al voltant de la promoció i la reactivació econòmica, l’ocupació, el manteniment i l’espai públic, l’habitatge i el barri antic, que no van ser incorporades. 

ENS TROBEM davant d’un pressupost que s’ha reduït en tot el capítol de despeses perquè, com va explicar el propi regidor d’Hisenda, ens trobem dintre d’un Pla Econòmic i Financer. Un Pla que ha calgut aplicar perquè el govern ha incomplert amb la regla de la despesa i ha gastat més del permès. Ja ho vam dir en el seu moment, “de aquells barros, estos lodos”. Arrosseguem diners que s’havien d’haver imputat al 2016, que van anar al 2017 i que han pujat la despesa el 2018. 

TANMATEIX, és un pressupost continuista que no inverteix en promoció econòmica; al contrari, redueixen la partida de Fires. Tampoc s’inverteix en polítiques actives d’ocupació perquè diuen que no és competència de l’Ajuntament. No hi ha cap partida per promocionar i incentivar el comerç, i no hi ha partides per fomentar que els joves es quedin a Tortosa, ni d’oci ni de feina. 

LES PARTIDES de manteniment i espai públic es veuen reduïdes en 91.250 euros, les partides de manteniment de camins, passen de 44.000 euros a 40.000 euros. La partida de parcs i jardins passa de 307.000 euros a 314.000 euros. I amb això, què farem amb el Parc Municipal? Perquè amb 7.000 euros el parc no s’arregla. La partida de manteniment del Polígon Industrial s’incrementa en 100 euros. Aquesta és la política de promoció industrial de la ciutat? 

PEL QUE FA a projectes de ciutat, no hi ha cap intenció de desenvolupar els terrenys de Renfe, ni el tercer pont, ni el tercer Institut, ni el nou Hospital, ni per reformar la plaça d’Alfons XII. Únicament s’han previst 12.000 euros (per callar boques) per estudis previs, ja que el govern vol esperar a finalitzar la concessió de l’aparcament el 2024 per fer-hi la intervenció. 

ENTENEM que aquesta plaça és un element clau dintre del gran projecte per al Centre Comercial de Tortosa que ha de sorgir arran del desenvolupament dels terrenys de Renfe. Nosaltres sí tenim un projecte acabat que ha de servir per convertir la ciutat en el centre comercial a cel obert més gran del sud de Catalunya, que desenvolupa tota una proposta integral, urbanística, social, cultural i econòmicament, des del carrer Rosselló fins la plaça del Pont de Pedra. Però d’això ja en parlaré properament. 

EN RELACIÓ amb el barri antic, després de l’esfondrament de les cases al carrer Montcada, no hi ha cap partida per la seva millora i rehabilitació, ni intencions d’un pla d’habitatge i sí, disminueixen les partides per rehabilitació d’habitatges. Ara era el moment d’apostar i intervenir, amb atreviment i valentia, però ni així. 

IGUALMENT s’arrossega la part de les piscines que resta per fer després d’onze anys sense piscines. Ara tenim la meitat, amb un increment del cost del 4,5% i que esperem no arribi al 43% d’excés de la reforma del Pont de l’Estat. I continuarem sense piscina descoberta d’estiu, perquè, segons el govern, no fa falta a Tortosa. Tampoc hi ha cap inversió sobre les muralles després dels desperfectes dels darrers aiguats. 

PER TANT, estem davant d’un pressupost clarament electoralista, “del totxo”, que destina gran quantitat de diners a inversions a obres com el Passeig de Ronda o la plaça de la Catedral, per inaugurar obres abans de finalitzar el mandat. 

PER A NOSALTRES, aquest pressupost és un símptoma clar de què les coses continuen sense anar bé i no canviaran a millor. I això, des de la perspectiva del futur de la ciutat, és una mala notícia. 

NO CREIEM que aquest sigui el pressupost que el futur de Tortosa es mereix i necessita. Continua sent el pressupost de la Santa Renúncia, que és el que ha caracteritzat els onze anys del govern de “JuntsXNO”, de CiU-PDeCAT, i sempre amb la connivència i complicitat callada dels Republicans de Tortosa. 

HEM DE FER de Tortosa la Ciutat de les Oportunitats, i ho hem de fer junts i juntes, entre tots, des del consens, el diàleg i el debat, i sense renunciar-hi. Jo, no hi renuncio a Tortosa! #AraRoig #Roig2019.