dimarts, 15 de juliol del 2014

No tot s’hi val, hi ha una altra manera de fer política!

Crec en la transparència i la practico. Per això no accepto que en la darrera sessió plenària la portaveu del Grup municipal de Convergència i Unió digués que en la meva gestió de l’IDECE em van cessar per deixar un forat econòmic. Meritxell Roigé menteix.

Res més lluny de la realitat. 

Mai he amagat, ni tinc perquè fer-ho, que en la meva gestió davant de l’IDECE em vaig equivocar. Tal i com reflecteixen els informes que puc facilitar a qui m’ho demani, a l’IDECE hi va haver errors de procediment, es van fragmentar contractes per tal d’agilitzar accions i pagaments als proveïdors, però en cap cas es va produir cap irregularitat econòmica i ningú em pot acusar d’haver-me’n beneficiat personalment.

En conseqüència amb el meu pensament ètic, i assumint la meva responsabilitat, vaig presentar la meva dimissió voluntària i irrevocable, en un acte que és molt poc habitual en els polítics d’aquest país però conseqüent amb la meva forma d’entendre la vida pública.
Mai ningú no va formular cap denúncia judicial contra mi, ni tant sols una actuació meva, quan vaig ser director de l’IDECE.

Vaig cometre, sens dubte, una greu errada de procediment, una errada, d’altra banda, bastant habitual en les administracions públiques, que alguns dels que ara m’acusen també han comès.

Em nego a acceptar les insinuacions de Roigè que utilitza un doble raser per mesurar. Crec que en política, no tot s’hi val. No és la primera vegada que se m’acusa falsament d’haver comès un delicte. El 2013, arran de la devolució de la meva targeta de l’Aparcament Municipal, l’alcalde Bel va respondre amenaçant amb denunciar-me al jutjat. A hores d’ara encara espero la denúncia. De la mateixa forma que vaig fer aleshores, i en virtut de la transparència que sempre he defensat, des d’aquí encoratjo a qui vulgui que vagi als tribunals a denunciar-lo. 

Mai no he amagat res que tingués a veure amb la meva activitat pública. I és que sempre he cregut en la transparència, com una peça fonamental en la política. Per això considero inadmissible que se m'associï, amb la comissió d’un delicte.

És evident l’interès de l’equip de Govern d’atacar la meva figura amb febles acusacions, però jo no tinc res per amagar. Al contrari: puc defensar la meva trajectòria amb la mateixa força amb què defenso els meus principis.

Als ciutadans i ciutadanes de Tortosa els importa molt poc els problemes dels polítics i els puc assegurar que hi ha una altra manera de fer les coses. Estic aquí per a escoltar i defensar aquests ciutadans i ciutadanes, per fer propostes i per estar del costat dels que més ho necessiten, no per entrar en la guerra del i tu més!

Crec que l’Alcaldia de Tortosa, per la qual estic deixant-me la pell, requereix total transparència, més encara en els temps que corren, en els quals tant abunden la desconfiança, la sospita i les males arts, xacres totes elles que penso contribuir a eradicar.

dimecres, 2 de juliol del 2014

Menteixen i saben que menteixen!

Un Pla d’Acció Municipal és el document que hauria d’establir els objectius i prioritats d’una ciutat, és a dir, aquells projectes amb què un alcalde es compromet. A Tortosa no. El PAM de CiU no és més que un conjunt de coses, que l’ajuntament fa, feia o hauria de fer, barrejat amb accions, promeses, i fum, sobretot, molta fum.

Segons CiU, a Tortosa en tres anys ja s’ha realitzat el 90% del PAM 2011-2015. Des del PSC tenim clar que no només són unes dades incorrectes, sinó que són falses i que CiU es burla de tots nosaltres.

Sobretot, hi ha tres punts que determinen que aquest PAM no és res més que fum. Primer, no es coneixen els objectius, senzillament no existeixen. Segon, no hi ha diferències en la importància de les accions, és a dir, dintre d’aquest 90% tenen la mateixa importància accions complexes com fer les Piscines que multar indiscriminadament als cotxes a l’Hospital. I, en tercer lloc, no hi ha cap indicador per conèixer si una acció esta feta o no, ja que moltes no es poden comprovar.

Per aquesta raó, des del PSC vam encarregar un informe que determina que realment CiU només ha fet el 35% d’allò que va prometre. Les dades mostren que enguany hi han 142 accions inicialment planificades i realitzades i 94 que s’han afegit posteriorment. Per contra, 112 incompliments, entre les quals destaquen les noves piscines, la reconstrucció del Barri de Sant Jaume o l’aparcament de la plaça Bau. Alhora existeixen 136 accions que l’informe qualifica de fum, entre accions no mesurables, que han de fer altres administracions, que són pròpies de l’Ajuntament i, fins i tot, que estan repetides. Alguns exemples són: la millora de l’atenció dels regidors, el corredor del mediterrani, el manteniment del Parc o la nova zona d’oci al pont. Per últim, 22 accions pendents que esperarem al 2015 per avaluar-les, com la creació d’un espai comercial a l’estació de RENFE.

L’informe alerta que la majoria d’accions es concentren al sector de l’urbanisme, alhora el de més incompliments. En canvi, l’assistència social i      la promoció econòmica estan per sota de la mitjana. Amb l’actual crisi, que aquests àmbits no representin la major part del projecte demostra quines són les prioritats d’un govern de dretes que no està al costat de les persones, ni hi vol estar.És preocupant que CiU no pugui ni dur a terme les grans accions que va prometre, però és pitjor que s’adjudiquin accions d’altres administracions o comptabilitzen aquelles que l’Ajuntament ha de fer obligatòriament. El govern municipal menysté la intel·ligència dels ciutadans i suspèn la seva acció degovern.

Quan només falta un any per les eleccions, ens veiem malauradament obligats a fer la mateixa valoració que l’any passat. A Tortosa, hi ha una nul·la promoció econòmica, no s’aposta pel manteniment de la ciutat i no es fa res per ajudar als que estan patint la crisi. L’alcalde, Ferran Bel, i el seu equip de govern menteixen i saben que menteixen.