dijous, 31 d’agost del 2017

No és un pont per a tots i totes

ELS ELEMENTS de l'espai públic determinen i configuren la imatge d'una ciutat. Per això una ciutat que es preocupa pel seu espai públic crea una sensació positiva entre el ciutadans i ciutadanes. En canvi, una ciutat poc cuidada i menystinguda, no fa més que generar una sensació de deixadesa i d’inseguretat entre els veïns i veïnes. I això és el que està passant a Tortosa, i les obres del Pont de l'Estat han posat de manifest, una vegada més, la manca de cura de l'espai públic del govern de Bel. 

L’ESPAI PÚBLIC ha de ser agradable, harmònic, ben configurat, segur i accessible per a tots i totes. I el pont, com a element de l'espai públic, també ho ha de ser. Malauradament ara, a les acaballes de les obres de reforma del Pont de l'Estat, s'ha posat de manifest que aquest pont no és segur ni accessible per a tots i totes. 

TOTS CONEIXEM el procés que han viscut aquestes obres, començant per la seva adjudicació, fruit d'un concurs a corre cuita, a una empresa amb problemes de solvència econòmica, el que va provocar una aturada de les obres i un increment de costos per temes no previstos inicialment, però que tan obvis com les xarxes per evitar que la pintura caigui al riu, les excavacions arqueològiques o el canvi de mesures de l'estació elèctrica. 

UNA OBRA que havia de durar nou mesos i finalitzar el 2 de març i que, tot i el retard de més de sis mesos, sembla ser que està pròxima a acabar, benvingut sigui. Això denota un fracàs en la planificació de l'obra que ha ocasionat malestar i queixes entre els comerciants, que han vist caure les seves vendes, i entre els ciutadans que han hagut de patir importants problemes de trànsit que han causat accidents, han provocat retards i han suposat un sobrecost en benzina, i tot sense que el govern posés solucions tot i ser un clam popular. La prova és que en el temps en què el pont ha estat obert en els dos sentits de circulació, els comerciants han reconegut un increment en les vendes. 

PERÒ EL PITJOR és que aquestes obres i la seva deficient execució estan provocant caigudes entre tots els usuaris que troben dificultats a l'hora de circular-hi, i no només entre aquells que tenen dificultats de mobilitat, en aspectes com les juntes de les lloses prefabricades que no estan ben resoltes i provoquen ensopegades. 

I, COM JA S’HA DIT, a aquests problemes cal sumar el fet de que aquest pont no dona compliment ni al Codi d’Accessibilitat de Catalunya ni al Codi Tècnic de l’Edificació en qüestions d’accessibilitat. Hem demostrat, amb mesures in situ, que una de les rampes d'accés té un pendent del 9,40%, que supera el 8% que estableix el Codi d’Accessibilitat i el 6 % que marca el Codi Tècnic; que salva una longitud de 63,18 metres sense cap replà intermedi, quan les normatives estableixen un màxim de 20 metres, i que no té passamans a cap dels dos costats. Per tant, contràriament a les declaracions fetes per l’alcalde, es confirma que el pont no compleix amb les normatives i no és accessible i igualment vam demostrar que el projecte no està visat per cap col·legi professional. Ens preguntem per què el govern no compleix amb allò que obliga a fer als ciutadans que demanen un permís d'obra. 

PERÒ AQUESTS no són els únics problemes que presenta aquesta reforma en la que s’ha primat més l’espectacularitat que la utilitat i la funcionalitat. Així, hem de lamentar la pèrdua de determinats elements patrimonials, com les baranes d'estil racionalista, els fanals o les escales de pedra tallada, enderrocades sense tenir en compte el seu possible valor i que s’haguessin pogut recuperar i mantindre. D’altra banda sembla molt desafortunat el fet d'haver tapat elements de soldadura amb unes planxes per tapar els leds que il·luminen les arcades, ja que aquest pont, dissenyat per l’enginyer Eduardo Torroja, va ser el primer de l’estat en què es va fer servir soldadura elèctrica. Entenem que com a part del patrimoni de la nostra ciutat el govern hauria de ser més curós en qualsevol intervenció, com s'hauria de fer en qualsevol espai públic. 

FINALMENT, el fet de que part de la reforma s'hagi fet per facilitar l’ús de la bicicleta, que hagués sigut més fàcil derivar cap al Pont Roig, no ha estat encertat ja que: la configuració del pont fa que la circulació compartida de vehicles, vianants i bicicletes provoqui un coll d’ampolla a la part de Ferreries; la incorporació de les bicicletes pot donar lloc a accidents amb els vehicles que també hi accedeixen; l’espai per bicicletes és més estret i elevat que el dels vianants i això pot fer que els ciclistes caiguin sobre els vianants; i la confluència de les bicicletes amb els vianants a l'alçada de l'antiga "Comercial Suiza" acaba en un perillós triangle. 

PENSO QUE l’execució no està sent la que hauria de ser; a banda del problema de les juntes de les lloses, les baranes s’estan obrint a les juntes, les bicicletes han de salvar la rigola en sortir del seu carril, no es van mantenir les juntes de dilatació a l'asfalt i aquest ja s'havia trencat, i així podríem enumerar moltes més deficiències. Una pena en una obra que ens costarà tants diners als tortosins i tortosines. 

ESTÀ CLAR que l'obra no està acabada, però de moment l'altra rampa és pitjor pel que fa a accessibilitat, i ja veurem com seran les escales de caragol per accedir al pont a la part de Ferreries, ja que aquesta tipologia d’escala també ha de complir determinades condicions i no creiem que sigui la solució més encertada, tenint en compte que molts usuaris són gent gran. Confiem en que el disseny sigui l'adequat. 

TOT PLEGAT, una improvisació i una mala gestió d’aquesta obra per part del govern que se suma al fracàs de los obres de les piscines i a la contínua manca de cura per l’espai públic i evidencia que la seva millora no és una prioritat per al govern de Ferran Bel. Per això cal recuperar la idea d'un model de ciutat clar i hem de redibuixar Tortosa per a que torni a ser una ciutat que es preocupa i té cura de les persones, del seu patrimoni i de facilitar la vida dels seus habitants i del seu espai públic com a lloc de convivència i interrelació i que és una veritable ciutat de les oportunitats per tots i totes.

Publicat el dimecres 30 d'agost de 2017 a marfanta.com

dimecres, 9 d’agost del 2017

Tinc vocació de servei públic per construir una societat millor i més justa


Publicat el divendres 4 d'agost de 2017 a Més Ebre


La rampa del pont de l’Estat és “inaccessible”

Les obres de reforma del pont de l’Estat de Tortosa continuen aixecant polèmica. Ara, el grup municipal del PSC ha alertat que la nova rampa per a vianants no compleix el codi d’accessibilitat perquè el pendent és del 9,4% i el màxim permès és del 8%. A més, la rampa recorre una distància de 63 metres i, segons el codi d’accessibilitat, hauria d’incloure replans intermedis. “La rampa és molt costeruda i llarga, no és accessible”, ha dit el portaveu del PSC a l’Ajuntament de Tortosa, Enric Roig.

Pel que fa al pendent de la rampa, el govern tortosí assegura que és del 8% i que compleix la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. L’Ajuntament sosté que durant el període d’exposició pública del projecte no es va rebre cap al·legació en aquest sentit. El pont es tallarà al trànsit el 14 d’agost.

Publicat el dissabte 5 d'agost de 2017 a elpuntavui.cat

Ferran Bel rebat amb contundència les crítiques de l'oposició sobre el Pont de l'Estat

Publicat el divendres 4 d'agost de 2017 a Més Ebre

divendres, 4 d’agost del 2017

El PSC reafirma que el pendent del Pont de l'Estat de Tortosa no compleix la normativa d'accessibilitat

Els socialistes contradiuen la versió oficial del consistori i demostren, in situ, que la inclinació supera el 8% màxim permés

El portaveu del PSC a l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig assegura que “la pendent de la rampa resultant de la reforma del pont de l’Estat és del 9,40% i per tant supera el màxim del 8% permès pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. Roig ha volgut refutar així les declaracions de l'alcalde de la ciutat, Ferran Bel, en les que remarcava que esta rampa compleix amb les condicions d’accessibilitat que estableix la normativa.

Roig ha comprovat in situ, tal com mostra en un vídeo penjat a youtube, les característiques tècniques de la pujada del Pont de l'Estat. Segons exposa, "la rampa salva una distància de 63,18 cm, superant tres vegades el màxim de 20 cm permès per la normativa sense que hi hagin replans intermedis, ni passamans". A més, recorda, que segon el Codi d’Accessibilitat els passamans han d’estar als dos costats i que han d’estar a una alçada d’entre 0,90 i 0,95 amb disseny anatòmic que permeta adaptar la mà amb una secció equivalent a un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre. "Ara no hi ha ni a un costat ja que la nova barana no és anatòmica” ha manifestat Roig.

El portaveu dels socialistes també ha tornat a mostrar els plànols del projecte, on “tal i com es pot veure no hi ha cap segell de visat ni del Col·legi d’Arquitectes ni de cap Col·legi d’Enginyers, sinó únicament de les aprovacions inicial i definitiva per part de la Junta de Govern Local, contràriament al que ha dit l’alcalde quan ha declarat que el projecte està visat per diferents col·legis professionals”.

Roig, parafrasejant Bel, ha dit que “si tingués “vergonya política”, l'alcalde reconeixeria "les errades del govern, la mala gestió de l’obra i la deficient execució d’esta innecessària reforma del pont i acceptaria que no dóna compliment a la normativa i per tant no és un pont accessible per a totes i tots”.

Els socialistes consideren que estos són uns "fets molt greus", que "demostren novament la manca de credibilitat i el desgavell del govern de Bel i de la desapareguda Regidora d’Urbanisme, Meritxell Roigé, que res ha dit al respecte" i exigeixen que algú assumisca les "seues responsabilitats".

Publicat el divendres 4 d'agost de 2017 a aguaita.cat

El PSC Tortosa segueix defensant que el pont de l’Estat no és accessible

El portaveu del PSC a Tortosa, Enric Roig, ha contestat les declaracions de l'alcalde, Ferran Bel, en les que remarcava que la nova rampa del pont de l'Estat rampa compleix amb les condicions d’accessibilitat que estableix la normativa.

“El pendent de la rampa resultant de la reforma del pont de l’Estat és del 9,40% i per tant supera el màxim del 8% permès pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya”, ha remarcat Roig.

“Així mateix, la rampa salva una distància de 63,18 cm, superant tres vegades el màxim de 20 m permès per la normativa sense que hi hagi replans intermedis, ni passamans. Recordem que el Codi d’Accessibilitat marca que han d’haver-hi als dos costats i que han d’estar a una alçada d’entre 0,90 i 0,95 amb disseny anatòmic que permeti adaptar la mà amb una secció equivalent a un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre. Ara no hi ha ni a un costat, ja que la nova barana no és anatòmica” ha manifestat Roig

El socialista ha gravat un vídeo on demostra 'in situ' aquestes irregularitats segons les mesures preses sobre el terreny i que serveix per reafirmar les declaracions efectuades la setmana passada pel seu grup municipal i per rebatre, segons Roig "les respostes de Bel".

Roig també ha tornat a mostrar els plànols del projecte, dels que s’adjunta còpia, on, “tal com es pot veure no hi ha cap segell de visat ni del Col·legi d’Arquitectes ni de cap Col·legi d’Enginyers, sinó únicament de les aprovacions inicial i definitiva per part de la Junta de Govern Local, contràriament al que ha dit l’alcalde quan ha declarat que el projecte està visat per diferents col·legis professionals”.

Roig, ha subratllat que “si tingués “vergonya política”, el Sr. Bel reconeixeria les errades del govern, la mala gestió de l’obra i la deficient execució d’aquesta innecessària reforma del pont i acceptaria que no dóna compliment a la normativa i per tant no és un pont accessible per a totes i tots.”

Publicat el divendres 4 d'agost de 2017 a ebredigital.cat

El PSC Tortosa reitera que el pont de l’Estat no és accessible


El portaveu del PSC a Tortosa, Enric Roig, ha contestat les declaracions de l’alcalde, Ferran Bel, en les que remarcava que la nova rampa del pont de l’Estat compleix amb les condicions d’accessibilitat que estableix la normativa. “El pendent de la rampa resultant de la reforma del pont de l’Estat és del 9,40% i per tant supera el màxim del 8% permès pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya”, ha remarcat Roig.

“Així mateix, la rampa salva una distància de 63,18 cm, superant tres vegades el màxim de 20 m permès per la normativa sense que hi hagi replans intermedis, ni passamans. Recordem que el Codi d’Accessibilitat marca que han d’haver-hi als dos costats i que han d’estar a una alçada d’entre 0,90 i 0,95 amb disseny anatòmic que permeti adaptar la mà amb una secció equivalent a un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre. Ara no hi ha ni a un costat, ja que la nova barana no és anatòmica” ha manifestat Roig

El socialista ha gravat un vídeo on demostra ‘in situ’ aquestes irregularitats segons les mesures preses sobre el terreny i que serveix per reafirmar les declaracions efectuades la setmana passada pel seu grup municipal i per rebatre, segons Roig “les respostes de Bel”.

Roig també ha tornat a mostrar els plànols del projecte, dels que s’adjunta còpia, on, “tal com es pot veure no hi ha cap segell de visat ni del Col·legi d’Arquitectes ni de cap Col·legi d’Enginyers, sinó únicament de les aprovacions inicial i definitiva per part de la Junta de Govern Local, contràriament al que ha dit l’alcalde quan ha declarat que el projecte està visat per diferents col·legis professionals”.

Roig, ha subratllat que “si tingués “vergonya política, el Sr. Bel reconeixeria les errades del govern, la mala gestió de l’obra i la deficient execució d’aquesta innecessària reforma del pont i acceptaria que no dóna compliment a la normativa i per tant no és un pont accessible per a totes i tots.”

Publicat el divendres 4 d'agost de 2017 a imaginaradio.cat

El PSC de Tortosa insisteix que la rampa del pont de l’Estat és “inaccessible”

El PSC de Tortosa ha emès un vídeo en el que es pot veure al portaveu del PSC, Enric Roig, comprovant in situ l’accessibilitat del pont de l’Estat. Segons Roig, les mesures que ha realitzat confirmen que la rampa resultant de la reforma del pont és del 9’4%, per sobre del màxim del 8% permès pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya. D’aquesta manera ha volgut rebatre les declaracions de l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que negava que la rampa no complís amb les condicions d’accessibilitat que estableix la normativa. Roig també ha dit que la rampa salva una distància de 63’18 metres, superant tres vegades el màxim de 20 metres permès per la normativa sense que hi hagi replans intermedis ni passamans. D’altra banda, Roig ha mostrat els plànols del projecte on no hi ha consta cap segell de vist ni del Col·legi d’Arquitectes ni de cap Col·legi d’Enginyers, només les aprovacions de la junta de govern local. Roig ha dit que “si tingués vergonya política, Bel reconeixeria les errades del govern, la mala gestió de l’obra i la deficient execució d’aquesta innecessària reforma del pont”, i acceptaria que “no és un pont accessible per a tothom”.

Publicat el dijous 3 d'agost de 2017 a marfanta.com

dijous, 3 d’agost del 2017

El PSC demostra que el pont de l’Estat no és accessible

El portaveu del grup, Enric Roig, respon a les declaracions de Bel al respecte confirmant in situ que la rampa no compleix amb el Codi d’Accessibilitat


“La pendent de la rampa resultant de la reforma del pont de l’Estat és del 9,40% i per tant supera el màxim del 8% permès pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya.” Amb aquesta contundència ha respost el portaveu del grup municipal del PSC a les declaracions de Bel en les que remarcava que aquesta rampa compleix amb les condicions d’accessibilitat que estableix la normativa.

“Així mateix, la rampa salva una distància de 63,18 cm, superant tres vegades el màxim de 20 m permès per la normativa sense que hi hagin replans intermedis, ni passamans. Recordem que el Codi d’Accessibilitat marca que han d’haver-hi als dos costats i que han d’estar a una alçada d’entre 0,90 i 0,95 amb disseny anatòmic que permeti adaptar la mà amb una secció equivalent a un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre. Ara no hi ha ni a un costat ja que la nova barana no és anatòmica”
ha manifestat Roig, que ha gravat un vídeo on es demostren in situ aquestes irregularitats segons les mesures preses sobre el terreny i que serveix per reafirmar les declaracions efectuades la setmana passada pel grup socialista i per rebatre les respostes de Bel.

Roig també ha tornat a mostrar els plànols del projecte, dels que s’adjunta còpia, on, “tal i com es pot veure no hi ha cap segell de visat ni del Col·legi d’Arquitectes ni de cap Col·legi d’Enginyers, sinó únicament de les aprovacions inicial i definitiva per part de la Junta de Govern Local, contràriament al que ha dit l’alcalde quan ha declarat que el projecte està visat per diferents col·legis professionals”.

Roig, parafrasejant Bel, ha dit que “si tingués “vergonya política”, el Sr. Bel reconeixeria les errades del govern, la mala gestió de l’obra i la deficient execució d’aquesta innecessària reforma del pont i acceptaria que no dóna compliment a la normativa i per tant no és un pont accessible per a totes i tots.”

Aquests fets ens semblen molt greus i demostren novament la manca de credibilitat i el desgavell del govern de Bel i de la desapareguda Regidora d’Urbanisme, Sra. Roigé, que res ha dit al respecte i creiem que, d’una vegada per totes, algú ha d’assumir les seves responsabilitats.

dimarts, 1 d’agost del 2017

La majoria d’alcaldes del Baix Ebre, a favor de l’acord entre Territori i Foment per descongestionar l’N-340

El president comarcal Enric Roig remarca que la posició favorable no significa cap renúncia a les inversions en infraestructures pendents

ImatgeLa majoria d'alcaldes del Baix Ebre ha valorat com a positiu l'acord entre el Departament de Territori de la Generalitat i el Ministeri de Foment per descongestionar el trànsit a la carretera N-340 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Aquest acord ha estat exposat avui a la reunió que ha fet Consell d'Alcaldes del Baix Ebre. El president del Consell Comarcal, Enric Roig, ha remarcat que l'acord va més enllà de les demandes sol·licitades inicialment, però que no obstant això "la nostra posició favorable no significa cap renúncia a les inversions en infraestructures que cal fer a les Terres de l'Ebre com la finalització de l'autovia A-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i la Jana o la construcció d'un tercer carril a l'AP-7", ha afegit.

En concret, l'acord entre la Generalitat i el Ministeri de Foment estableix la gratuïtat dels peatges de l'autopista AP-7 per als conductors de cotxes que en un mateix dia facin un trajecte d'anada i tornada entre Vilafranca Sud i Ulldecona. Els camions no podran circular per l'N-340 entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant i hauran de desviar-se per l'autopista a canvi d'una bonificació d'un 42,5% en els peatges, percentatge que s'eleva al 50 per cent per als trajectes exclusius de Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona.

En la mateixa sessió els alcaldes ha rebut una àmplia informació sobre el plec de clàusules tècniques per a la contractació del nou servei de recollida de residus a la comarca del Baix Ebre i Montsià, que es preveu aprovar el mes de setembre.

Enric Roig: “El Consell Comarcal continuarà centrant-se amb les persones però també impulsarem nous temes” View Larger Image

Enric Roig: 'El Consell Comarcal continuarà centrant-se amb les persones però també impulsarem nous temes': A De Bon Matí hem entrevistat al nou president del Consell Comarcal del Montsià, Enric Roig, que va iniciar el mandat a través d'un pacte de govern amb ERC i substituint l'anterior president Daniel Andreu. En aquesta entrevista Roig ha fet una valoració dels dos primers anys així com properes estratègies i les primeres accions.

Publicat a imaginaradio.cat

Un acord de progrés al servei de les persones de la comarca

EL DIA 7 DE JULIOL vaig assumir el repte de presidir del Consell Comarcal del Baix Ebre. I ho vaig fer amb humilitat, responsabilitat i compromís, i amb l'honor de ser el primer socialista que ho fa. Per això, en aquests dos anys continuaré aportant i incorporant a la feina els valors intrínsecs del socialisme: llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social, pau i solidaritat. 

AMB AQUEST FET hem refermant un pacte. Un acord de govern de progrés i d'esquerres, establert entre els grups comarcals d'ERC i el PSC ara fa dos anys. Un pacte entre partits però, per damunt de tot, entre persones que fem política, amb vocació de servei, amb inquietuds, i que volem posar el nostre granet de sorra per la comarca i pels seus pobles però, sobretot, per aquells que hi viuen. I així ho hem fet, amb diàleg, amb consens i tendint ponts i crec, fermament, que aquesta entesa ha estat total i molt beneficiosa per a la nostra comarca. 

EN AQUESTS DOS ANYS de govern s’han superat àmpliament els objectius que ens havíem marcat. En l’impuls de polítiques socials, en l’atenció a les persones, en la creació d'ocupació, en la promoció i activació econòmica, en el turisme sostenible, en la gestió ambiental i en la política institucional. El nostre compromís de govern ens porta a continuar treballant en diferents àrees des del consens i l'acord. Des de fa més de 25 anys tots els departaments del Consell Comarcal desenvolupen una important i diversa tasca, que dóna servei tant als ajuntaments com als ciutadans i ciutadanes de la comarca, assumint cada vegada més reptes i més competències, i així ho continuarem fent. 

PERQUÈ quan els indicadors econòmics diuen que la recuperació a les Terres de l'Ebre està arribant més tard que a la resta de Catalunya, que va a un ritme lent i per baix de la mitjana catalana; que continuem perdent població; que l'impacte econòmic del turisme no és suficient; i que la taxa d'atur i els índex de pobresa continuen sent molt preocupants, és quan més hem de treballar pel nostre territori. 

VOLDRIA POSAR èmfasi en algunes accions que ens hem proposat dur a terme en els propers dos anys. Tenim el repte de d’establir l’acord de concertació territorial pel desenvolupament econòmic i l’ocupació, un acord que ha d’impulsar el creixement de la comarca, amb la implicació del sectors públic i privat, d’entitats socials i sindicats i de la comunitat educativa. Implantarem el Servei d’Intervenció Socioeducativa, apostant per l’atenció a les persones com la nostra prioritat. Apostem per la Via Verda i el cicloturisme obrint l’antic traçat del carrilet de Tortosa a la Cava. Impulsarem Ebreterra com el centre de referència turística de tots els nostres pobles. Reformularem el paper del Centre d’Estudis Històrics Comarcals del Baix Ebre perquè realment sigui una eina de difusió i recerca cultural. Conscients de la importància que té la gestió i el tractament dels residus, continuarem estant al costat dels ajuntaments per donar el millor servei possible. Aquest any veurà la llum la nova planta de transferència d’envasos lleugers a l’Aldea. Seguirem creant borses de treball per regular la contractació del personal, assegurant així la igualtat d’oportunitats, la transparència i el bon govern. Som una institució oberta al territori i continuarem apostant pel Consell d'Alcaldes del Baix Ebre com la eina de consens que ens ha de permetre treballar conjuntament en els temes que més ens preocupen i que, entre d’altres, són les infraestructures i la defensa del nostre riu Ebre, atenent i donant suport a les reivindicacions legítimes de les plataformes ciutadanes. 

GOVERNAR és prendre decisions i, en temps difícils, cal fer alguna renúncia. I tot depèn dels teus principis i dels teus valors, dels valors que ens importen: de justícia social, d'igualtat i de llibertat. Com deia el revolucionari, "els valors i els principis es porten en el cor per morir per ells, i no a la boca per viure d’ells". Per tant hem de lluitar per una societat més justa, més igualitària, més solidària, més integradora, més acollidora, més feminista, més inclusiva i ens comprometem a treballar per ella. 

TENIM EL REPTE de no defraudar a la nostra comarca i ho hem de fer treballant conjuntament, a través del debat, del diàleg i de la discrepància sana i legítima que porta a cadascú a defensar els nostres posicionaments. Per això, aquesta nova etapa continuarà sent la del consens polític, perquè el Baix Ebre necessita d'amplis acords per ser abordats amb garanties d'èxit pel futur de la nostra comarca. Des d’aquest moment em poso a disposició dels alcaldes i alcaldesses i representants dels 14 pobles i les 3 EMD’s per treballar, des del compromís i la responsabilitat, pel futur de la nostra comarca. 

EL BAIX EBRE és una terra que s’ha construït amb l’esforç i el treball dels nostres avantpassats i gràcies a ells les noves generacions d’ebrencs i ebrenques podem fruir avui de llibertat, pau i desenvolupament. La de la nostra comarca, és una història de lluita contra les adversitats. De superació. És una història d'esforç col·lectiu. En la que el treball de tots i totes ha servit per aixecar un territori mil·lenari. 

AQUESTS són els fonaments per afrontar els reptes de futur i estem compromesos amb un projecte de comarca centrat en les persones, amb l’objectiu de millorar la seva vida: la comarca de tots i totes per la igualtat i pels valors; la comarca de les oportunitats per l’ocupació i el desenvolupament econòmic; la comarca integradora, que tingui en compte tots els seus pobles; la comarca de la participació, transparència i bon govern. 

HEM DE TREBALLAR ben fort per no perdre tot allò que hem aconseguit, per lluitar contra les injustícies, per estar al costat de la gent dels pobles de la nostra comarca. Treball, treball i més treball, només així, amb aquest esforç diari, aconseguirem un futur millor i una societat més justa, i ho farem des del pacte i el diàleg, amb honestedat, transparència i humilitat.

Publicat a Un Cop d'Ull